• Eeklo
27/04/2009

De bewoners van de omliggende straten van de Kruiskenstraat hebben zich gegroepeerd in een actiecomité met de naam ‘Comité Eeklo Noord’. Ze kanten zich tegen de komst van een varkensvleesbedrijf dat landbouwer Kurt Poppe in de Kruiskenstraat wil bouwen, omdat ze overlast vrezen. Ze stappen naar de Raad van State om beroep aan te tekenen tegen het verlenen van een milieu- en bouwvergunning voor het bedrijf. ‘Wij strijden voor een leefbare buurt’, aldus Anneke Van der Steenen namens het comité.

‘Comité Eeklo Noord’ verzamelde vorige week maandag voor aanvang van de maandelijkse gemeenteraad met een vijftigtal sympathisanten aan het stadhuis. Met spandoeken en slogans vroegen de actievoerders dat de gemeenteraad hun verzet zou steunen.

‘Wij vragen dat de raadsleden zich vandaag kordaat opstellen tegen de inplanting van een varkensbedrijf’, legde Anneke Van der Steenen uit. ‘Ons comité zelf stapte reeds naar de Raad van State om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Bestendige Deputatie. De Deputatie leverde tegen alle adviezen in een milieuvergunning af. Volgens het onlangs uitgebrachte verslag van de Auditeur bij de Raad van State wordt ons beroep ontvankelijk verklaard. In dat verslag wordt ook voorgesteld om het bestreden besluit te vernietigen.

‘In oktober 2007 werd door de heer Poppe ook een bouwaanvraag ingediend. Via ons comité werd een collectief bezwaarschrift ingediend, ondertekend door meer dan duizend omwonenden. Ondanks opnieuw een negatief advies van het stadsbestuur van Eeklo verleende de Bestendige Deputatie vorige maand nu toch een bouwvergunning. Ook hiertegen gaan wij zeker in beroep bij de Raad van State’, zegde een strijdlustige Anneke Van der Steenen.

’Het werd ons intussen duidelijk dat niet alle Eeklose schepenen en gemeenteraadsleden gekant zijn tegen de komst van een varkensbedrijf in de Kruiskenstraat. Daarom hebben we ons gericht tot alle Eeklose politieke partijen met de vraag om dit dossier bespreekbaar te stellen op de gemeenteraadszitting van vanavond. Wij vragen hen om een motie te stemmen waarop ze zich kordaat en eensgezind opstellen om deze bouwvergunning te laten vernietigen’, besloot ze. Later op de avond sprak de voltallige gemeenteraad zich uit tegen de vestiging van de varkensstal in de Kruiskenstraat.