De mensen van de wijk Strobrugge willen geen extra hoogspanningslijn in hun buurt. Zaterdagvoormiddag overhandigde een delegatie buurtbewoners een petitie aan burgemeester Johan De Roo. De beheerder van het hoogspanningsnet, Elia, plant een nieuwe hoogspanningslijn tussen Zomergem en Zeebrugge.

Volgens Elia is deze netversterking nodig om de zekerheid van de elektriciteitsbevoorrading in de regio te verbeteren en klaar te maken voor de toekomst. Dit zogenaamde project Stevin veroorzaakt onrust bij de buurtbewoners van de wijk Strobrugge. Ze organiseerden een petitie die werd ondertekend door 318 mensen. ‘Het project stelt 2 trajecten voor door Maldegem’, steekt buurtbewoner Geert Steenkiste van wal. ‘Eén ten zuiden van Maldegem over de Kampel, een deeltje van Kleit en het Vossenhol waar de bestaande hoogspanningslijn zou vervangen worden. Een tweede traject wordt voorzien over het noorden en loopt over onze wijk. Daar zou een nieuwe hoogspanningslijn geplaatst worden naast de oude. In dit geval verdwijnt ook de hoogspanning ten zuiden van Maldegem waar wij uiteraard niets op tegen hebben, maar wij zien een nieuwe hoogspanningslijn boven onze hoofden wel niet zitten!’ ‘Volgens  de WGO is er een verband tussen het wonen onder hoogspanning en leukemie bij kinderen”, aldus Geert Steenkiste die net als de andere buurtbewoners bezorgd is over de gezondheidsrisico’s. ‘Ons wijkschooltje De Ark staat in de onmiddellijke omgeving van de bestaande en nieuw aan te leggen hoogspanningslijn.’ ‘We zullen jullie boodschap overmaken aan de Vlaamse regering en Elia’, vertelt burgemeester Johan De Roo. ‘We laten ook onderzoeken of er net zoals in ander regio’s ondergronds kan worden gegaan.’ Woensdag komt er een delegatie van Elia naar Maldegem om het dossier met het gemeentebestuur te bespreken en donderdag is er een vergadering in Brugge waarop er ook een delegatie van Maldegem aanwezig zal zijn. (Michel Wijne)