Er komt leven in de Sentse KMO-zone ’t Singelken, aan de rand van de Sentse dorpskern. Het ruim 5 hectaren tellende industrieterrein mocht met de komst van D-Lux, een gespecialiseerd bedrijf in lichtkoepels en –straten, haar eerste bedrijf verwelkomen. Bij de viering hiervan werd ook enige klaarheid verschaft rond de eigendomstitels van de kopers. Op 17 september 2012 werd officieel de eerste spadesteek gegeven. Medio 2013 werd de KMO-zone ’t Singelken afgewerkt voor wat betreft de aanleg van de wegen en de riolering. Zes maanden later rondden de nutsmaatschappijen hun werkzaamheden af. Er volgde nog de bouw van een pompstation en het verwijderen van een niet meer in gebruik zijnde collectorleiding. Vandaag de dag is de KMO-zone zo goed als afgewerkt en kan de ontwikkeling er van op volle kruissnelheid beginnen. Enkel de beplanting moet nog volgen.D-LuxHet stuk werd opgedeeld in drie grote zones. ‘Het meest onregelmatige perceel, met een oppervlakte va 4.446 m², werd als eerste verkocht aan D-Lux, een bedrijf gespecialiseerd in lichtkoepels en lichtstraten’ vertelt eerste Veneco-ondervoorzitter Koen Loete. ‘De bouwplannen van het bedrijf van Tom Dhooge en Evelien Gysels beloven een gebouw dat uitstekend als referentie kan gaan dienen voor de andere kandidaat koper. Elders in de zone werd ook reeds een perceel verkocht van 1.600 m² waar een bedrijf dat apothekersmateriaal ontwerpt en produceert zal gevestigd worden.’In de wandelgangen blijken echter misvattingen te ontstaan rond de eigendomstitels voor de kopers. ‘Klopt’ vult Sents schepen Johan Franque (N-VA) Loete aan. ‘Wie een perceel koopt in ’t Singelken wordt meteen ook eigenaar. Daar bestaat nu wat onduidelijkheid over en die willen we bannen. Van zodra Veneco verkoopt is zij geen eigenaar meer. Er is helemaal geen sprake van erfpacht. Natuurlijk zijn er een aantal randvoorwaarden, maar die worden duidelijk met kandidaat-kopers doorgenomen’. De grondprijzen in de Sentse KMO-zone schommelen tussen de 75 en de 85 euro/m². Later zal aan de rand van de zone plaats gemaakt worden voor de voetbalvelden van goalgetters Sint-Laureins en krijgt ook de plaatselijke speelpleinwerking er haar onderkomen. (LK)