• Sint-Laureins
30/05/2021

Alweer een drukke en bewogen week aan de Sentse schoolpoorten. Of toch niet. Drukte aan één schoolpoort… die van de Regenboogschool. Na het bekend worden van de plannen om de gemeenteschool in Sint-Laureins vanaf september 2022 te laten samenvloeien met het vrije onderwijsnet rond De Schakel is het hek van de dam.
De bal ging naan het rollen toen de inrichtende machten van de beide scholen bekend maakten dat beide onderwijsinstellingen met het oog op de toekomst, en met volgens hen dalende geboortecijfers in het achterhoofd, beter samen door het leven konden gaan. So far so good. Vanuit het vrij onderwijsnet lijken de plannen minzaam te worden aanvaard. Erger bleek de reactie vanuit de entourage van de Regenboogschool. Oudercomité, schoolraad, leerkrachten en oud-directies (De Regenboog heeft momenteel geen eigenlijke directie na de pensionering van voormalig directeur Rudy Van Quekelberghe) maakten van meet af aan duidelijk dat de plannen niet zomaar geaccepteerd zouden worden. Toen de digitale gemeenteraad de plannen toch unaniem - en dus met de steun van alle gemeenteraadsfracties - goedkeurde, brak de hel pas echt los.

Protestmars
Meteen na de gemeenteraad maakte het oudercomité bekend dat er klacht zou ingediend worden bij het ministerie van Onderwijs, wat ook geschiedde. Vorige week vrijdag stapten een honderdtal ouders en sympathisanten door de centrumstraten van Sint-Lauriens met één duidelijke boodschap : blijf van de Regenboogschool af. Later op de week vertrok er een tweede klacht richting het Agentschap Binnenlands Bestuur en werd een stille protestactie gehouden aan het gemeentehuis van Sint-Laureins. “We noemen het de actie van de Dwaze Moeders van de Regenboog” zeggen de strijdvaardige moeders. “We willen het schepencollege wekelijks op een vriendelijke manier duidelijk maken dat ze onze school moeten laten bestaan. Niet laten samenvloeien dus.” De actie is gebaseerd op een gelijkaardige actie van de Argentijnse Dwaze Moeders van de Plaza De Mayo die protesteerden tegen het verdwijnen van hun kinderen. De eerste actie van afgelopen vrijdag bereikte het schepencollege echter niet. Dit was tijdens het protest in digitaal overleg, zoals dit al heel de coronacrisis lang het geval is. “Dit schrikt ons echter niet af” besluiten de moeders. “Ze weten dat we hier staan en wat we willen.” Volgens bronnen rond de Regenboogschoolschool zijn er nog acties op komst.
(SAS)