• Aardenburg

Op een recente ledenvergadering van de Aardenburgse vogelvereniging werden een drietal jubilarissen met speldjes gevierd. Speciaal voor deze gelegenheid waren afgevaardigden van het district Zeeland, Adrienne Thijs en Henry De Poorter, naar Aardenburg afgezakt.
Rini Boidin vierde zijn 50-jarig jubileum. Startte als jeugdlid bij vereniging “De volière” in Oostburg, maar begin deze eeuw ontbonden wegens gebrek aan bestuursleden. Hij stapte in 2002 over naar “De Edelzanger”, was vele jaren bestuurslid en tegenwoordig
ringencommissaris. Hij kweekte 45 jaar grasparkieten en is overgestapt naar andere parkietensoorten.
Emmanuel De Wilde uit Sint-Laureins werd gehuldigd voor zijn 25-jaar lidmaatschap. Hij werd destijds op aandringen van zijn broer lid van “Vogelvreugd ‘79” in IJzendijke en werd in 2014 lid van “De Edelzanger”. Hij is bij alle activiteiten van de vereniging betrokken en verzorgt ieder jaar een ochtendnatuurwandeling, waarbij al heel wat natuurgebieden werden bezocht. Kweekt momenteel kanaries en rosella’s (parkietensoort).
Clement Bonte ontving het speldje met het getal “40”. Is met onderbreking trouw lid geweest van de in 1967 opgerichte club “De Edelzanger”. Heeft nooit bestuursfuncties bekleed, maar helpt de vereniging waar nodig. Hij is trots op zijn behaalde wereldtitel in 2019 in Zwolle met spitsstaartamadine (van origine Australische vinkensoort). Fokte in de loop der jaren met 42 verschillende vogelsoorten
Namens de vereniging kregen de jubilarissen een waardebon en voor de partners was er een bloemetje.
(PDB)