• Meetjesland

Maar wie gelóóft dat ?

We zaten er de laatste weken weer middenin: het verhaal over de eerste maanlanding met de Apollo 11 op 20 juli 1969. In geuren en kleuren werden ons alle details hierover terug in herinnering gebracht. Een heroïsch en gedurfd avontuur dat Kuifje al in 1953 deels identiek had voorgedaan.
Maar niet iedereen gelooft dat dit Amerikaans avontuur met de astronauten Armstrong, Aldrin en Collins écht heeft plaatsgevonden…

Oud-burgemeester
Men noemt ze “complot-theorieën”, de verhalen die volgens “complot-denkers” door de overheid zijn in scène gezet.  Evengoed geloven ze niet in het horror verhaal van 9/11 toen zich twee vliegtuigen in de Twin Towers van New York boorden. En complot-denkers geloven dat de witte strepen hoog in de lucht achter straalvliegtuigen chemische stoffen bevatten die ons bewust besproeien in opdracht van een hogere ‘macht’.
Een voorname aanhanger van deze gedachtenkronkels is Peter Vereecke van Sleidinge. Hij bezit het universitair diploma van klassiek filoloog (Latijn-Grieks) en was burgemeester van Evergem van 1995 tot 2000, nadien opgevolgd door Paul Van Grembergen. Vereecke trok zich terug om te gaan filosoferen en richtte in 2009 de Belfort-groep op met honderden volgelingen die zijn overtuigingen delen. Hij publiceert via een eigen blog en geeft lezingen over verschillende complottheorieën waaronder zijn twijfel of de aarde wel rond is…

Wapperende vlag
Keren we in dat perspectief terug naar de maanlanding, dan hebben we in Vereecke een pleitbezorger die met talrijke argumenten twijfelt aan de historische echtheid ervan. “Een en ander is door de Nasa gewoon in scène gezet”, zo houdt hij vol. Er zouden schaduwen zijn waargenomen op foto's die op de maan genomen zijn, waarbij sprake is van meerdere lichtbronnen in plaats van één. Een ander bekend argument is het ontbreken van sterren op de foto's, en de wapperende Amerikaanse vlag, terwijl er omwille van luchtledigheid geen wind kan zijn op de maan. De meeste wetenschappers, technici en ruimtevaartkenners schuiven deze theorieën als ongegrond terzijde. Er is een overvloed aan fysiek bewijs voor het tegendeel ervan. Liefhebbers kunnen zich op het Internet eindeloos amuseren met het lezen van wat er allemaal aan nonsens en tegenbewijzen bestaat over deze materie…(zie onderaan).

“Web van leugens en bedrog”
In zijn laatste blog van half juli neemt Vereecke stelling tegen dit “web van leugens en bedrog”.
Wij citeren enkele zinnen.
“We moeten ons vragen durven stellen bij al wat men ons van ‘hogerhand’ als werkelijkheid en waarheid voorhoudt. Eenmaal je in grote lijnen doorhebt wat voor spel hier op aarde gespeeld wordt is het welhaast onmogelijk om nog in de normale tred mee te lopen. Midden deze feestelijke Apollo 11-week wil ik toch onder de aandacht brengen dat er heel wat mensen zijn die héél grote twijfels hebben over dit historisch feit van vijftig jaar geleden, nu nog veel meer dan toen. Wie daar ook openlijk voor uitkomt wordt ‘complot-denker’ genoemd, maar is gewoon een kritische mens, die niet zomaar alles gelooft wat ons als de waarheid en werkelijkheid wordt voorgehouden. Ik ben - na onderzoek - zo iemand geworden.
“Mijn verontschuldigingen als ik met mijn scepsis de jubileum-euforie wat verstoor ....Maar het scherm is niet altijd de geloofwaardige reflectie van de werkelijkheid.”

En hij gaat over naar de orde van (die) dag met een resumé van opgesomde, niet weerlegde, ongerijmdheden die rond de maanlanding oprijzen. Wij citeren hierna enkele van zijn beweringen, maar voor de goede orde laten we die volledig voor ‘zijn’ rekening !

Versie ”Vereecke”
“Zondag 21 juli 1969. Het was een magische dag. ‘s Ochtends vroeg zat ik als 13-jarige aan de beeldbuis gekluisterd en zag met het hele gezin hoe het onvoorstelbare toch gebeurde : Neil Armstrong daalde af uit de Eagle en sprak de onsterfelijke woorden “een kleine stap voor één mens, een reuzensprong voor de mensheid”. Het grootste deel van mijn leven was ik ervan overtuigd dat deze gebeurtenis waarheidsgetrouwe werkelijkheid was. Dit geloof ben ik nu verloren, wellicht definitief.
Mijn twijfel ontstond toen ik een paar jaar geleden voor het eerst die andere beelden zag, die je nu nog altijd op YouTube kan zien: de persconferentie van de bemanning van Apollo 11. Je hoeft niet gedoctoreerd te zijn in de gedragspsychologie om te concluderen: hier klopt iets totaal niet ! Het leken wel drie geslagen honden op de beklaagdenbank…Ook in latere interviews voel je: ze liegen en vertellen niet de waarheid.

Voor mij is duidelijk dat het hele Apollo-project één grote bedriegerij en trucage is als een perfecte Hollywood-productie.

Want:

  • Vijftig jaar later is men nog steeds niet in staat om datgene over te doen wat men schijnbaar moeiteloos zes keer in the golden sixties vermocht te realiseren. Alle bemande vluchten sindsdien gaan niet hoger dan 100 km boven de aarde. Maar toen het US-ruimteprogramma nog in de peuterschoenen stond lukte het blijkbaar wel.
  • Ontnuchterend is de vaststelling dat er geen enkele authentieke foto bestaat van de aarde, genomen vanuit de ruimte. De bestaande beelden zijn allemaal fake en meestal van CGI-makelij (Computer Generated Imagery). Zijn we wel ooit in de ruimte geweest ?
  • Wie het foto- en videomateriaal van Apollo kritisch bestudeert struikelt over massa’s tegenspraken, die iedereen op internet kan vinden.
  • De zogenaamde maanmonsters bleken na onderzoek fraude te zijn. Vraag dat maar aan het Amsterdams museum.
  • NASA geeft zelf toe dat de vluchten en landingen maandenlang op voorhand in een studio en een open lucht-terrein zijn gesimuleerd en ingeoefend als repetities van een toneelstuk (zie foto onder rechts). Zo zegt men het letterlijk. Is het dan zo ondenkbaar dat men eerst de live beelden toont van de lancering van de Saturnus-raket maar daarna overschakelt naar opgenomen beelden ?
  • En waarom is men nog niet teruggegaan? Geen geld meer ? Nasa krijgt nu pakweg 60 miljoen dollar ... per dag ! Niet slecht betaald om ons mooie prentjes te laten zien en te laten dromen .... “

Vereecke sluit 2 beelden bij om een en ander van zijn theorieën te onderstrepen. Links de vlag die op de maan “wappert” terwijl daar geen wind is. Op de andere foto een beeld van een opname in een studio waar de maanlanding werd gerepeteerd (zie cameraman rechts). Maar ook daar staat de vlag te wapperen, terwijl in de studio allicht geen wind waait…(denken wij)? De uitleg van de NASA luidt dat “doordat de vlag niet helemaal uitgetrokken was en ze strak opgevouwen en verpakt was geweest, leek het alsof de vlag wapperde.”

(PDB)

 

Meer weten over complottheorieën in verband
met de maanlanding?

Complottheorieën rond de Apollo-maanlanding - Wikipedia
https://bit.ly/2YIorJn

10 redenen waarom de Amerikanen nooit op de maan zijn geland
https://bit.ly/2JARNyR