• Meetjesland
23/12/2019

IVM (Intercommunale Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland) zit gecentraliseerd aan de verbrandingsoven aan de Expresweg in Balgerhoeke en bestrijkt een regio met ruim 289.000 inwoners in 15 steden en gemeenten van het Meetjesland.

Vanaf 2020 subsidieert IVM  de aankoop van herbruikbare luiers. De wegwerpluiers nemen nog steeds een groot aandeel van de restafvalberg in. Door het stimuleren van het gebruik van herbruikbare luiers hoopt IVM jonge gezinnen aan te zetten tot afvalpreventie.
Eind 2019 stopt ook de subsidie voor hakselaars, wegens dalende interesse. Dit subsidiereglement heeft op 10 jaar tijd voor ca. 31.000 € aan ondersteuning opgeleverd.

50 % subsidie bij aankoop wasbare luiers
De raad van bestuur van IVM heeft beslist om met ingang van 1 januari 2020 een subsidie toe te kennen aan inwoners van de IVM-steden en gemeenten die voor hun kinderen van 0-3 jaar (geboren na 31/12/2019) herbruikbare luiers gebruiken. Onder herbruikbare luiers wordt verstaan: elke luier (gaande van de klassieke katoenen luier tot voorgevormde broekluier; luierbroek, inlegdoek/-vel, overbroek, nachtinleggers, luier- en overbroekje in één stuk) die meermaals gebruikt kan worden. Dit wil dus zeggen dat deze luier na gebruik niet weggegooid maar gewassen én hergebruikt wordt.
De subsidie bedraagt 50% van de aankoopkosten van de herbruikbare luiers (totaalsom op factuur, btw inbegrepen), met een maximum subsidiebedrag van € 100 per kind.

Wie kan subsidie aanvragen?
De subsidie kan worden aangevraagd door personen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van één van de deelnemende steden of gemeenten van IVM, met een kind ten laste tussen 0 en 3 jaar (geboren na 31 december 2019), waarvoor herbruikbare luiers worden gebruikt.

Hoe aanvragen?
De aanvraag gebeurt met het daartoe bestemde formulier. Bij het aanvraagformulier wordt de aankoopfactuur van de luiers gevoegd. De factuur moet op naam van de aanvrager staan. De factuur vermeldt de producten, de prijs én datum van aankoop. De aankoop moet plaatsvinden binnen de eerste 3 levensjaren van het kind waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. De aanvraag kan worden ingediend tot uiterlijk één dag voor de derde verjaardag van het kind waarop de aanvraag betrekking heeft.

(PDB)