Op woensdag 31 mei 2017 nam de Politiezone Meetjesland Centrum afscheid van commissaris Carlos Boone, na een lange staat van dienst bij de politie van maar liefst 42 jaar.

Carlos begon zijn carrière in 1975 bij de toenmalige Rijkswacht en werd in 1982 benoemd tot adjunct-politiecommissaris bij de gemeentepolitie van Ninove. In 1986 werd hij benoemd tot commissaris bij de gemeentepolitie van Eeklo. Hij heeft sindsdien Eeklo niet meer verlaten want na de politiehervormingen in 2002 werd hij lid van de lokale politiezone Meetjesland Centrum in de functie van directeur-operaties. Hij was als een volleerd motard ook hoofd van de lokale gemotoriseerde brigade (“zwaantjes”).
Op zijn pensioenfeest in aanwezigheid van zijn collega’s werden Carlos en zijn vrouw Riet rijkelijk in de bloemetjes gezet en er werden herinneringen opgehaald, met een glas en een hapje. De muzikale omlijsting werd verzorgd door de groep The Lift, waarin twee collega’s van de politiezone spelen.
(PDB)