• Eeklo
18/04/2009

Vorige woensdag raakte bekend dat de Eeklose schepen Ann Van Den Driessche (Lijst Dedecker) de derde plaats krijgt op de Oost-Vlaamse lijst voor de verkiezingen voor het Vlaams Parlement op 7 juni. Verrassend is wel dat Lijst Dedecker twee Meetjeslandse vrouwen na elkaar op de plaatsen twee en drie zet want Patricia De Waele uit Evergem komt op de tweede plaats. De Gentse professor Boudewijn Bouckaert is lijsttrekker voor de partij. ‘Dit bewijst dat het Meetjesland zeer belangrijk is voor onze partij’, aldus een tevreden Ann Van Den Driessche.

Bent u tevreden over uw plaats op de lijst voor de Vlaamse verkiezingen?
Absoluut. Het feit dat er twee vrouwen uit het Meetjesland na elkaar werden geplaatst vind ik een belangrijk signaal vanuit onze partij. Bij de lijstvorming van Open VLD bijvoorbeeld zie je dat onze regio ondergewaardeerd wordt terwijl het Meetjesland toch een groot stuk van Oost-Vlaanderen bestrijkt. Samen met Patricia De Waele hoop ik het Meetjesland op de kaart te kunnen zetten.

De derde plaats lijkt een verkiesbare plaats te zijn. Wat zijn uw ambities? Indien u verkozen wordt, blijft u dan verder schepen in Eeklo?
Ik wil niet vooruit lopen op de feiten. Eerst moet de kiezer spreken. Die derde plaats is geen garantie maar ik ben klaar om de strijd aan te gaan. Ik wacht daarom ook eerst af wat de verkiezingen brengen vooraleer verder uitspraken te doen of een zitje in het Vlaams Parlement cumuleerbaar is met mijn schepenambt in Eeklo. Ik denk echter niet dat dit een probleem is want ook vele burgemeesters slagen erin om hun gemeentelijke functies te cumuleren met een parlementair mandaat.

Wat denkt u specifiek voor het Meetjesland te kunnen doen als u verkozen wordt? Op welke dossiers wilt u wegen in het Vlaams Parlement?
Ik zou dat graag willen doen met dezelfde thema’s waarmee ik in Eeklo bezig ben: jeugd, kinderopvang en het gezinsbeleid. Ook toerisme vind ik zeer belangrijk. De laatste jaren zijn we erin geslaagd om het toerisme hier in de streek uit te bouwen. Ik ben ervan overtuigd dat meer toeristische activiteit onze bedrijven en de tewerkstelling ten goede komt. Op Vlaams niveau zou ik hieraan ook verder mijn steentje willen toe bijdragen. Ook in het dossier ‘Eeklose Ring’ wil ik meehelpen aan de realisatie ervan.

De laatste weken waren er geruchten over strubbelingen binnen Lijst Dedecker. Jean Marie Dedecker diende hier en daar een brandje te blussen. Waren er problemen bij de Oost-Vlaamse lijstvorming?
Het is zo dat er in elke partij wel eens problemen zijn bij de lijstvorming. Er waren nationaal wat problemen maar hier in Oost –Vlaanderen heb ik daar niets van gemerkt. Jean Marie Dedecker is ook absoluut geen dictator maar integendeel een goede coach die naar iedereen luistert en goed de pro en contra’s afweegt. We hebben in onze provincie een zeer hecht team waarin iedereen tevreden en positief ingesteld is.

Welk wezenlijk verschil ziet u tussen de beide liberale partijen Open VLD en Lijst Dedecker?
Lijst Dedecker is een echte liberale partij. Open VLD mag eerder ‘gesloten’ VLD genoemd worden. Een partij waarin de familiedynastieën regeren en de lakens uitdelen. Echte democratie kun je dat niet meer noemen. Toen wij indertijd de ELD (Eeklose liberaal-democraten) oprichtten, waren we eigenlijk al een Lijst Dedecker avant la lettre. Wij zijn dus niet overgelopen naar de partij van Jean Marie Dedecker want we waren al een aparte partij hier in Eeklo. Toen we later de kans kregen aan te sluiten bij LDD en ons op die manier verzekerd wisten van een nationale verankering, hebben we dan ook niet geaarzeld omdat dit de partij is van de echte liberaal.