Arsene De Storme, die al een drietal jaar voorzitter was van de Eeklose Landbouwraad, nam vanaf dit jaar de taak van voorzitter van de arrondissementsafdeling Gent-Eeklo van de Belgische Boerenbond op zich. ‘Ik begin er met veel enthousiasme aan’, zegt hij. ‘Vanuit het arrondissement zorgen we er vooral voor dat klachten vanuit de basis aan het beleid gesignaleerd worden.’

De landbouwer uit de Vrombautstraat is geen onbekende in Eeklo. ‘Ik doorliep alle geledingen van de Boerenbond’, stelt Arsene De Storme zich toch voor. ‘Eerst in de toenmalige BJB (de huidige KLJ) tijdens mijn jeugdjaren, dan in de Landelijke Gilde en sedert 25 jaar in de arrondissementsafdeling. Ik volg ook al vele jaren alle gemeenteraadszittingen in Eeklo. Binnen het arrondissement Gent –Eeklo moeten we er vooral voor zorgen dat de grieven en klachten uit de land- en tuinbouw zelf verzameld en besproken worden. We krijgen daarbij hulp van consulenten om tot een consensus te komen. Vanuit het arrondissement en de provincie wordt dit dan doorgestuurd naar het nationale niveau zodat er via het beleid iets gedaan zou kunnen worden aan de gesignaleerde problemen. Binnen het arrondissement houden we ons bijvoorbeeld verder bezig met de problematiek rond het Mest Actie Plan, beter gekend als MAP. Maar ook de plattelandswerking neemt een belangrijke plaats in onze werking in.’

BALGERHOEKE
Arsene De Storme wordt dus de komende twee jaar voorzitter. ‘Het mandaat is gelijklopend met de gemeenteraadsverkiezingen’, legt De Storme uit. ‘Mijn voorganger kon de job van voorzitter niet langer combineren met zijn gewone taken als landbouwer. Niet vergeten dat het een onbezoldigde en tijdrovende job is. Een belangrijk dossier is het geplande industrieterrein in Balgerhoeke, waartegen wij ons verzetten. Wij willen geen Seveso-bedrijventerrein op die plaats. Daarom zijn wij ook naar de Raad van State gestapt. Een uitspraak in deze zaak wordt trouwens de eerstvolgende maanden verwacht.’