• Assenede
22/06/2015

Assenede wordt steeds bijvriendelijker. De jongste maanden werden reeds diverse acties ondernomen om Maya een plaatsje te geven binnen de Asseneedse gemeentegrenzen. Sinds kort vinden bijen een heus bijenhotel vlak achter het gemeentehuis aan de Kloosterstraat. De opening van het bijenhotel en ondertekening van een bijencharter zijn het logisch vervolg van het huidige beheer van het openbaar domein.
‘In 2005 werd gestart met de opmaak van een bermbeheerplan’, zegt milieuschepen Hubert Staelens. ‘De gemeentelijke bermen worden zoveel mogelijk op een ecologische en gefaseerde manier beheerd. Ieder jaar doet gemeente ook mee met de actie ‘Verbijsterende bijen’ van de provincie Oost-Vlaanderen waarbij er bloemenzaad en krokusbollen verdeeld worden aan de inwoners. Om het de bijen naar hun zin te maken werd door de gemeentearbeiders een parkje met bloemenweide aangelegd ter hoogte van de kruising Oude Boekhoutestraat en het fietspad op de oude spoorwegbedding.’ Naast deze initiatieven participeerde Assenede ook in de actie Fruit met Pit.


Bijen bestuiven

‘Als loonwerker en landbouwer, gaat Staelens verder, ‘besef ik uiteraard hoe belangrijk bijen zijn voor de bestuiving van de landbouwgewassen. Bijna één derde van alle landbouwgewassen worden bestoven door bijen. Dit toont nog eens dat we zorg moeten dragen voor deze biodiversiteit. Met de ondertekening van het bijencharter wil de gemeente benadrukken dat ze zich zal blijven inzetten hiervoor.’ De Asseneedse milieuraad doet al jaren haar duid in het zakje en biedt heel wat nuttige ideeën aan de beleidsmakers. ‘Ze zetten heel wat actie op het getouw’ besluit de schepen.  ‘Er zijn de jaarlijks terug kerende zwerfvuilacties in samenwerking met diverse verenigingen. Vorig jaar organiseerde de milieuraad een bloembollenplantactie waarbij op één voormiddag 7.500 bloembollen werden aangeplant in het centrum van deelgemeente Bassevelde. Het resultaat in de lente mocht gezien worden.  Ook deze keer hebben ze met de bouw van dit bijenhotel en de aanleg van de bloemenweide bewezen dat ze niet alleen vergaderen maar dat ze ook even graag de handen uit de mouwen steken, allemaal vrijwillig en belangeloos.’ Na de officiële opening van het bijenhotel werd iedereen vergast op een hapje en een drankje.  (LK)