ABC bestaat 28 jaar en is een vast begrip in Assenede. De club heeft een stabiel aantal leden; allemaal recreanten: jong en oud, man en vrouw, beginner en gevorderde, iedereen is er welkom.  “Tot de opening van de nieuwe sporthal in 2008 speelden we altijd in de kleine sportzaal van de lagere school in Assenede”, vertelt voorzitter Bart Buysse. “Er zijn al die jaren nooit problemen geweest om onze uren te garanderen. We verhuisden naar de nieuwe sporthal waar we over meer terreinen konden beschikken, maar na één jaar begon de ellende”.

Drie jaar geleden besloot de lagere school namelijk haar huurprijzen voor hun kleine sportzaal de hoogte in te drijven. Als gevolg heeft het gemeentebestuur besloten om de subsidiekraan dicht te draaien voor de huur van deze zaal.  Vele clubs kwamen op die manier in (financiële) problemen. De sportclubs staken de hoofden bijeen en stelden een solidariteitsovereenkomst op, een soort financieel fonds waaraan elke club een bijdrage zou betalen, zodat de sportverenigingen hun hogere facturen zouden kunnen bekostigen. “Het plan stond helemaal op punt”, legt Buysse verder uit, “tot plots enkele clubs besloten de overeenkomst toch niet te tekenen. Het plan is dus een stille dood gestorven en heel wat clubs moesten op zoek naar een nieuwe locatie of extra inkomsten”. Maar dat is niet het einde van het verhaal. Een jaar later proberen alle clubs hun plaatsje te garanderen in de sporthal. “De zaalwachters hadden de opdracht gekregen ons enkele maanden te observeren en te noteren hoe groot de wekelijkse opkomst van onze club was,” vervolgt Buysse. “Dientengevolge werd ons vriendelijk verzocht terreinen en tijd in te leveren. Wat we ook gedaan hebben”.  Nu zijn we opnieuw een jaar later en de situatie is nog erger. “Plots kregen we te horen dat we onze uren op maandagavond niet konden behouden. We worden maar liefst nog een uur naar achteren verschoven (startuur om 21u i.p.v. 20u) en bovendien wordt er alweer een half uur ingedijkt!” De leden van ABC, waaronder veel ploegwerkers en jonge moeders, zijn verontwaardigd en begrijpen niet waarom een recreantenclub telkens de dupe moet zijn. Het bestuur vroeg om uitleg en er werd een vergadering belegd. Daaruit bleek dat de grote clubs al samengezeten hadden en hun uren hadden mogen kiezen. “Want er wordt nu eenmaal voorrang gegeven aan competitie en jeugd,” zo klinkt de uitleg. “Jammer”, zegt Buysse. “Wij willen niemand terechtwijzen en wij begrijpen dat elke club strijdt voor zijn eigen sport. Maar wij vinden dat recreanten veel te vaak het onderspit moeten delven.” Er ligt nu een voorstel op tafel, dat alle partijen moet verzoenen. Het bestuur van ABC en hun 60-tal leden hopen op een positieve, maar vooral sportieve uitkomst.