In de nabije toekomst zal de vergrijzing een groot probleem worden voor de maatschappij, zowel op sociaal als op financieel gebied. AZ Alma, de regionale huisartsenkringen, de thuiszorgdiensten en de geestelijke gezondheidszorg willen hier op anticiperen met het Niet-Pluis Gevoel-project om problemen bij thuiswonende ouderen sneller te detecteren.

Vroegtijdig signaleren van problemen bij thuiswonende ouderen zorgt ervoor dat de oorzaken sneller kunnen worden opgespoord. Dit gebeurt met ondersteuning, vooraleer de mantelzorgers en de professionele thuiszorgdiensten zijn opgebrand. Wanneer de zorgverlener het vermoeden heeft dat er iets niets goed gaat, kan hij of zij overgaan tot het invullen van een NIET-PLUIS Index.
Als er dan werkelijk iets aan de hand is, dan gaat de huisarts verder met het doorlopen van een volledig traject, bescheven op een flowchart. Als het nodig is kan er dan een specialist worden ingeschakeld. Vroegtijdige detectie van problemen zoals dementie is iets waar de naasten en betrokkene zelf alleen maar goed bij varen. Geriater bij AZ Alma Hilde Baeyens:
'Het aantal mensen in het Meetjesland met dementie neemt sneller toe dan in de omliggende streken. We moeten een strategisch beleid ontwikkelen. In 2010 zal een huisarts in Eeklo 32 patiënten met dementie hebben. Als het aantal huisartsen halveert, zal dat aantal oplopen tot 64 patiënten per arts. Het is heel belangrijk dat we daar een strategie voor ontwikkelen. Het is ook nog vaak een problematiek die met de mantel der liefde wordt toegedekt.'

LANGER THUIS
Thuisverpleegkundige Nathalie Bonny: 'Een mevrouw uit Watervliet van 88 jaar oud, verzorg ik nu al 8 jaar op regelmatige basis. Op een gegeven moment zagen wij een verandering in haar gedrag. Ze werd weemoedig, achterdochtig, beschuldigde mensen van diefstal, ze zat te wenen en had stemmingswisselingen. Ik besprak dat met de hoofdverpleegkundige en zo kwamen we bij de huisarts terecht. Dr. Eddy Deveneyns: 'Ik liet haar dan een klok tekenen en dat ging niet meer. Zo kwamen we bij de geriater terecht voor een fijnere diagnose.'
Nathalie Bonny: 'Met de komst van de Niet-Pluis Index ontdekken we toch vlugger symptomen waarop we vroeger niet gelet zouden hebben. Sinds de medicatie van de mevrouw is aangepast is ze terug rustiger en minder weemoedig. Ze kan zelfs terug lichte huishoudelijke taken uitvoeren.' Vroegtijdige detectie van dementie zorgt ervoor dat oudere personen langer kunnen thuis leven. Dit is voordeliger voor de patiënt en kost ook minder aan Vadertje Staat. Voor meer informatie kunt u terecht bij coördinator Els De Wulf op het nummer 0492/27-02-95, u kunt ook mailen naar els.dewulf@azalma.be of u kunt een bezoekje brengen aan de site www.nietpluisgevoel.be.(MW)