• Kaprijke
12/08/2019

Het gemeentebestuur zal binnenkort starten met het verwijderen van grafzerken waarvan de concessies vervallen zijn op het kerkhof in Lembeke. Het bestuur wil van de gelegenheid gebruik maken om meteen ook de paden en de bomen op het kerkhof aan te pakken.
Door de worteldruk komen er grafzerken omhoog, met beschadigingen tot gevolg. De bomen zorgen ook voor heel wat overlast op de graven door afvallende naalden en vogeluitwerpselen en worden eerlang vervangen door loofbomen.

(PDB)