Waarschoot/Zomergem- Twee jaar geleden werd een enquête afgenomen van de bevolking van Beke, om te weten te komen wat beter kon in het dorp. De resultaten werden nu in een concreet ontwerp gegoten.
Beke is een dorp dat bijna letterlijk tussen twee stoelen valt. Het ene deel, waaronder de kerk en de bibliotheek ligt op het grondgebied Zomergem, terwijl het andere deel waaronder het  kerkhof behoort tot Waarschoot.

Toch bleek uit de enquête dat 75% van de inwoners tevreden is met hun dorp zoals het nu is, al kunnen sommige punten nog extra aandacht krijgen. ‘Vooral de hoge snelheid waarmee auto’s door Beke, de Oude Staatsbaan en de Lege Voorde razen, is voor veel mensen een doorn in het oog’, vertelt Geert Roggeman van de projectgroep. Andere verzuchtingen van de Beekse bevolking zijn veilige, gescheiden fietspaden en een beter onderhoud van de grachten om wateroverlast te voorkomen. Tenslotte werden ook een openbaar toilet en de aanpak van het troosteloze kerkplein, dat vooral als parking wordt gebruikt, met stip genoteerd. ‘Twee jaar na onze enquête hebben de gemeentebesturen van Waarschoot en Zomergem nu het ontwerpbureau MOP-urbain-design de opdracht gegeven om een ontwerp te maken voor een grondige dorpskernhernieuwing’, vertelt Geert Roggeman,  die lid is van de werkgroep die zich achter het project heeft geschaard. De eerste plannen zijn nu klaar. De werken zullen in vier fases verlopen. (OW)