• Sint-Laureins

Warande II. Het is een dossier dat in de Sentse politiek al dertig jaar meegaat. Tijdens de jongste gemeenteraadszitting keurden de raadsleden twee woningbouwdossiers, waaronder het Warande II-dossier, goed waardoor er binnen enkele jaren maar liefst 76 nieuwe woongelegenheden bijkomen in Bentille. Samen met de reeds vergunde bouwwerken in de overige deelgemeenten staat de teller dan op 108 nieuwe huizen in Sente.

Beide projecten liggen amper op een boogscheut van elkaar verwijderd. Het eerste, goed voor in totaal 24 loten, vinden we terug aan de Sint-Jansstraat.
'Het project is gelegen aan het voormalig restaurant 't Schuurken' vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Van de Keere (CD&V). 'Het plan op zich werd reeds eerder ingediend, maar moest op een paar kleine punten aangepast worden. De opmerkingen werden onder andere door de brandweer aangebracht. De inrit komt in de Sint-Jansstraat rechts van het leegstaande restaurant 't Schuurken. De straat splitst in twee doodlopende wegen. Ze worden met elkaar verbonden door een kleine weg die enkel door voetgangers, fietsers en - in nood - door de brandweer kan gebruikt worden. In de verkaveling komen 24 loten, waarvan er 16 voor open bebouwing en 8 voor halfopen bebouwing voorzien worden. De oppervlakte van de bouwloten varieert tussen 304 en 895 vierkante meter. Uit het gevoerde openbaar onderzoek is gebleken dat er geen enkel bezwaarschrift werd ingediend.'De percelen zijn in bezit van diverse private personen. Gezien in de op til zijnde Warande II-wijk voldoende sociale kavels voorzien zijn en het klaarmaken van acht kleinere loten voor halfopen bebouwing gepland is, kan er volgens Van De Keere een gezonde mix groeien tussen residentiële grotere eengezinswoningen en bescheiden kleinere huizen. Particulier verkavelaar Johan Francque is alvast blij dat de wijk in volle expansie kan komen. 'We hopen het wegentracé in 2009 klaar te krijgen, zodat de eerste huizen in 2010 kunnen gebouwd worden' geeft de man aan.

30 JAAR
Het Warande II-dossier, dertig jaar geleden van start gegaan, heeft in het verleden heel wat meer voeten in de aarde gehad. Zonder heel de lijdensweg opnieuw te moeten of te willen schetsen, was Van de Keere tijdens de gemeenteraad van mening dat er het uiteindelijke voorstel evenwichtig, doordacht en maatschappelijk aanvaard is. 'Het project omvat een goed gedimensioneerde verkaveling van 52 loten, waarvan de toegangsweg langs de Bisdomstraat loopt over het huidige groenpark' gaf de schepen tijdens de jongste raadszitting aan. Aan de kant van de vroegere wijk Warande is eveneens een uitweg voorzien. Deze wordt slalomsgewijs aangelegd, met en groene middenberm, maar zal eerder occasioneel gebruikt worden. Binnen de verkaveling bevinden zich 52 loten die opgedeeld worden in drie stukken. Het eerste deel is in handen van de gemeente Sint-Laureins en omvat 13 loten. Het grootste is 750 vierkante meter, de twee kleinste zijn zowat 350 vierkante meter. Het worden vrije kavels voor open bebouwing, die in coördinatie met Veneco verkocht worden. De kavels zijn gesitueerd achter de woningen van de Bisdomstraat en de huidige Warande.'
Het tweede luik van de Warande II-verkaveling komt in handen van Volkshaard-Het Volk en omvat 18 loten. Vier ervan zijn bestemd voor koopwoningen en 14 als huurwoningen. Bejaarden, jonge gezinnen en mensen die voldoen aan de voorwaarden voor een sociale woning zullen hierop een beroep kunnen doen. Het grootste aandeel, 21 loten, gaat naar Huysman. Het zijn loten die variëren tussen de 346 en 713 vierkante meter. Het grootste lot is er ééntje van 1.378 vierkante meter. 'Daar zal de eigenaar 11 loten voor open bebouwing en 10 loten voor halfopen bebouwing realiseren' vult Van de Keere aan. De woningen zijn gesitueerd in het midden van het project.' Over een exacte timing wilde de schepen geen uitspraken doen. Feit is dat de principebeslissing unaniem werd goedgekeurd. Oppositieraadslid Van de Moere (Samen) van zijn kant benadrukte dat zijn fractie tevreden was met beide beslissingen. 'Het zal het inkomen van onze gemeente ten goede komen' stelde Van de Moere. 'We willen er echter wel op wijzen dat er een groot deel privaat initiatief aan te pas komt. Het zou dus ongepast zijn om alle pluimen op de hoed van de gemeente te steken'. Collega raadslid en partijgenoot Luc De Meyer gaf nog aan dat zijn fractie tevreden is dat er sociale mix binnen de Warande II-wijk zal gerealiseerd worden. (LK)