Bentille ziet de mogelijke komst van 80.000 vleeskippen aan de Krabbendijk niet zitten. Zoveel werd duidelijk na de informatievergadering die vorige week dinsdag georganiseerd werd in de culturele site De Meet in Bentille.

Het massaal opgekomen publiek had weinig oren naar de argumenten die aangeboden werden om de hinder te beperken. ‘We hebben niks tegen de familie De Dobbelaere’ klonk het in de zaal. De meest gehoorde tegenkantingen sloegen op de gevreesde geluids- en geurhinder die een dergelijke stal volgens de toehoorders zal meebrengen. Ook de veel te smalle aan- en afvoerwegen lijken een teer punt te zijn volgens de Bentillenaren. Eens het openbaar onderzoek afgerond is, moet de gemeente Sint-Laureins een advies geven over de aanvraag voor een stedenbouwkundige en milieuvergunnning. Daarna zal de Oost-Vlaamse deputatie een beslissing nemen. Hiertegen kan zowel de gemeente als een particulier persoon tegen in beroep gaan. Een dossier waar het laatste woord beslist nog niet over gezegd is. (LK)