• Kaprijke
31/10/2021
De omgekeerde wereld tijdens de jongste gemeenteraad in Sint-Laureins. Voor één keer was er geen discussie over het rooien van bomen, maar net over het omkeerde. Het niet-rooien van 16 populieren schoot de Sentse oppositie in het verkeerde keelgat. Vooral schepen van milieu Carlos Bonamie moest uit zijn pijp komen. Nu er 180 kaprijpe populieren gerooid worden op de Blekkersdijk in Watervliet zal het uitzicht er grondig gewijzigd worden. Over enkele maanden zullen er geheel volgens de voorschriften nieuwe bomen aangeplant worden. Een bomenveller is er druk in de weer met het rooien van zowat 180 populieren. De ingreep zorgt er ondertussen voor dat de dijk tussen Watervliet en Boekhoute een veertiental dagen niet kan gebruikt worden voor het doorgaande verkeer. Het kappen van de bomen kwam ook aan bod tijdens de jongste bijeenkomst van de Sentse gemeenteraad. “Er is een kapvergunning aangevraagd voor het rooien van de populieren” opende oppositieraadslid Patrick De Greve (CD&V) zijn tussenkomst. “Ter hoogte van het voetbalveld blijven er 16 exemplaren, eigendom van de gemeente, staan. Waarom worden deze bomen, die eveneens kaprijp zijn, niet gerooid?” Milieuschepen Carlos Bonamie diende De Greve van antwoord. “De bomen vormen geen veiligheidsgevaar” vertelde de schepen. “We hebben als gemeentebestuur niet de intentie om zomaar bomen te kappen. Ze kunnen hun rol bij de afbraak van CO2 nog steeds vervullen. Nodeloos kappen doen we niet.” De Greve wees er nog op dat er, na de aanplant van de nieuwe bomen, een heel contrasterend beeld op de dijk zal bestaan. (LK)