Lidl Belgium diende al twee keer een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in voor de bouw van een nieuw filiaal naast het Maldegems Tegelhuis, tegenover garage De Mey langs de N9. Door de gemeente Maldegem en de provincie werd de bouwaanvraag twee keer geweigerd. Nu blijkt dat Lidl beroep heeft aangetekend tegen deze beslissing. Op 17 april komt het dossier voor bij de Bestendige Deputatie. Tien dagen later volgt er een uitspraak.

Dirk Blomme en zijn vrouw Gudrun Van de Walle uit de Rozenlaan (achterkant Tegelhuis, Wijnhuis Van Den Bossche) schrokken zich een hoedje toen ze onlangs vernamen dat Lidl beroep had aangetekend tegen de beslissing van de gemeente Maldegem en de provincie. Op de eerste bouwaanvraag reageerde de buurt met maar liefst 151 aangetekende bezwaarschriften, op de tweede bouwaanvraag met 50 bezwaarschriften. ‘Het betreft hier het bouwen van een industrieel gebouw met twee handelsruimtes (Lidl en Buurtslagers) voor een totale oppervlakte van +/- 1500 m2 (nettoverkoopsoppervlakte van +/- 1125 m2) in woonuitbreidingsgebied’, steekt Dirk Blomme van wal. ‘De vergunning werd telkens geweigerd op grond van twee belangrijke punten. ‘Ten eerste is er een probleem met de legaliteit. De aanvraag is gelegen in woonuitbreidingsgebied. De aanvraag betreft geen groepswoningbouw en is bijgevolg niet verenigbaar met de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan. Naar legaliteit kan hier dus geen gunstig advies worden verleend’, aldus Dirk Blomme. ‘Een tweede probleem is volgens de bewoners van de Rozenlaan het feit dat de bouwaanvraag niet voldoet aan het recent aangepast provinciaal ruimtelijk structuurplan. Daarin wordt het beleid voor kleinhandel als volgt omschreven: In het woonweefsel van de hoofddorpen van het buitengebied kan, rekening houdend met het schaalniveau en de hiërarchie van het hoofddorp, planmatig en in functie van het wonen bijkomende ruimte voor handel met een middelgrote verkoopsoppervlakte (400 m2 – 1000 m2) voorzien worden. Deze voorzieningen hebben een woonondersteunende functie voor het desbetreffende hoofddorp en de gemeente. Dirk Blomme: ‘Welnu in Maldegem hebben we reeds een Carrefour, Aldi, Smatch en Colruyt (onlangs nog verdubbeld in oppervlakte). Recentelijk werden de werken voor een Delhaize (5.000 m²) samen met nog 2 extra handelsruimten (2 x 900 m²) opgestart en dit alles binnen een straal van 1 km. Nog geen 2 km verder langs diezelfde N9 staat trouwens een handelsruimte leeg waar vroeger een Intermarché zat. Men kan dit bezwaarlijk nog in overeenstemming noemen met het niveau van het betrokken hoofddorp!’

Brief aan gouverneur

Dirk Blomme en zijn vrouw Gudrun Van de Walle richten zich met een brief tot de gouverneur. ‘Lidl Belgium heeft deze locatie nog niet definitief aangekocht, zij gaan enkel door met de aankoop als ze een bouwvergunning kunnen verkrijgen. Ze weten ook wel dat dit eigenlijk niet logisch is. Dat moet toch bij iedereen een lichtje doen branden’, aldus Dirk Blomme. ‘Eén gezonde vraag zou iedereen zich hierbij moeten stellen. Stel, je koopt een stuk grond in de Rozenlaan, je laat je inlichten op de dienst ruimtelijke ordening omtrent wat er ooit kan gebouwd worden op het aanliggend perceel, je verneemt dat dit woonuitbreidingsgebied is en je maakt je geen zorgen of er ooit een industrieel gebouw tegen de woonwijk kan worden ingepland. Je betaalt de hoge prijs voor een stuk grond in een rustige woonwijk, en plots wordt in overweging genomen een handelsruimte van zo’n omvang een bouwvergunning te geven, totaal tegen alle regelgeving, beleidsplannen en advies van de ruimtelijke ordening in. Hopelijke kan de kleine man eens winnen van het groot kapitaal’, besluit Dirk Blomme.

Schepencollege steunt bewoners

Zelf mogen de bewoners op 17 april (in deze specifieke procedure) niet aanwezig zijn op de hoorzitting van de Bestendige Deputatie. De gemeente Maldegem mag wel een vertegenwoordiger van het schepencollege sturen. ‘Op dinsdag 17 april zal ik het standpunt van de gemeente en de buurtbewoners nog eens goed toelichten’, vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Valerie Taeldeman. ‘Het schepencollege staat pal achter de buurtbewoners en is tegen de komst van het Lidl-filiaal.’(Michel Wijne)