• Sint Laureins
07/08/2022

Het gemeentebestuur heeft eindelijk de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, kunnen overtuigen om een bezoek te brengen aan Sint-Laureins en om ter plaatse de zeer delicate inplanting van het Godshuis te bekijken en het onbegrijpelijk hoog aantal van 240 asielzoekers te bespreken.
Op vrijdag 29 juli 2022 was het zover, in de namiddag bracht de Staatssecretaris een bezoek aan de gemeente. Het werd jammer genoeg een dovemansgesprek.
Het gemeentebestuur heeft met allerlei voorbeelden aangetoond dat het oprichten van een asielcentrum voor 240 asielzoekers in het Godshuis een volkomen onverantwoorde beslissing is voor deze kleine plattelandsgemeente. Het gemeentebestuur heeft bovendien de aandacht getrokken op de vele bijkomende indirecte kosten en lasten die door de lokale gemeenschap zullen gedragen moeten worden zoals de bijkomende veiligheidskosten, het moeilijk verhuren van de assistentiewoningen, dalende verkoopprijzen voor de nabij gelegen verkavelingen, enz.
De Staatssecretaris schermt zich echter achter de unanieme en onomkeerbare beslissing van de Federale Regering, de dwangsommen bij onvoldoende opvangplaatsen en de enquête van Fedasil “waar 95% van de burgemeesters aangeeft dat er zich geen problemen voordoen met het opvangcentrum op hun grondgebied”. Mevrouw de Moor blijft van mening dat een asielcentrum voor 240 personen in de dorpskern van Sint-Laureins niet voor onoverkomelijke problemen zal zorgen en dus perfect te verantwoorden is…
De enigen die voordeel halen uit de komst van een asielcentrum in het Godshuis zijn de Federale Regering, die 240 plaatsen heeft gevonden, en de eigenaars van het Godshuis (Vago NV). Voor hen is dit een ‘gods’geschenk.
Het gemeentebestuur betreurt ten zeerste de werkwijze waarop de Federale Regering deze beslissing heeft genomen, zonder enig overleg met het lokaal bestuur. Het had helemaal anders kunnen verlopen als het gemeentebestuur echt de kans had gekregen om mee te kunnen overleggen over een kleiner asielcentrum. Met de opvang van de Oekraïense vluchtelingen toonde het gemeentebestuur reeds met hoeveel inzet dit georganiseerd werd
De Staatssecretaris heeft verzekerd dat het Rode Kruis de volledige organisatie van het asielcentrum op zich zal nemen, met inbegrip van het oplossen van eventuele problemen die daarbij komen kijken. Het gemeentebestuur zal daar dan ook strikt op toezien en zal niet toelaten dat de opening van het asielcentrum de veiligheid en leefbaarheid in Sint-Laureins in het gedrang zou brengen.
(PDB)