De gemeente Kaprijke schrijft een keer 50.000 en nog eens 625.000 euro in, in haar budgetten voor de herbestemming van het huis Van Bouchaute – gekend als bij Bocks - in het dorp van Lembeke. Het pand, waar ooit een schoenwinkel in gevestigd was, mag niet afgebroken worden en is vandaag de dag voor velen een doorn in het oog. Het Kaprijkse beleid is van mening dat er dan maar beter een nuttige bestemming aan kan gegeven worden. Het bestuur wil nagaan of de bibliotheek er in kan ondergebracht worden.

‘Om ons doel te bereiken gaan we een architect aan het werk zetten’ blikt burgemeester Filip Gijssels vooruit op de feiten. ‘Hij moet nagaan of de bibliotheek van Lembeke, die nu in de oude jongensschool gevestigd is, er kan in onder gebracht worden.  Het pand, dat veel liever kwijt zouden zijn dan rijk, maakte vroeger deel uit van een rij van drie woningen. Hierdoor werd de dorpskern van Lembeke erg gesloten gehouden. Vermis de hogere overheden dit zo willen houden en omdat de textuur van de voorgevel zo speciaal schijnt te zijn, moeten we iets verzinnen met deze site. We denken er aan om de afgebroken huizen terug te plaatsen door middel van een nieuwbouwproject. Wellicht kan de bibliotheek hierin een plaatsje krijgen. Tevens onderzoeken we de mogelijkheden om vergaderlokalen en wellicht enkele woningen onder te brengen op deze site. Op die manier kunnen we de investering voor een deel terug winnen.’ De bibliotheek van Lembeke is momenteel gehuisvest in de voormalige jongensschool, die heel binnenkort plaats moet gaan maken voor een nieuwbouwproject. Ondertussen lijkt het er op dat de bib tijdelijk wordt ondergebracht in de voormalige gebouwen van Tuinjolijt in de Eeklostraat. Voor het renoverings- en nieuwbouwproject van de site rond het huis Van Bouchaute voorziet de gemeente zo’n 625.000 euro in haar budgetten. (LK)