• Sint-Laureins
De gemeente Sint-Laureins maakte tijdens de jongste gemeenteraad haar investeringsbudget voor 2021 bekend. Van de geplande 18,6 miljoen euro, voorzien in het meerjarenplan 20-25, worden volgend jaar 3,8 miljoen euro geprogrammeerd. Wij vatten de speerpunten van de Sentse budgetten samen. Bij de besprekingen werd meteen ook duidelijk dat de bestaande gemeentelijke belastingen niet gewijzigd worden. Een belangrijk deel van de voorziene som gaat naar het openbaar domein. “Er wordt zo’n 1,8 miljoen voorzien voor de ontsluiting van de KMO-zone Singelken via de Caatsweg en de Eerstestraat” zegt burgemeester Van de Moere (Samen). “Deze som moet wel gespreid worden over twee kalenderjaren. “Voor het afwerken van de dorpskernvernieuwing trekken we 130.000 euro uit. Hiervoor komen er twee beelden. Eentje op het dorpsplein en een op de rotonde aan de Eerstestraat. Er is ook een budget van 225.000 euro voorzien voor het onderhoud van de wegen. Schepen Carlos Bonamie inspecteerde de wegen op het toeristisch traject van de Vijfdorpenfietsroute en vond enkele zwarte punten. Deze worden prioritair aangepakt. De uitbreiding van de parking aan ’t Singelken ramen we op 168.000 euro.” Het veiliger maken van de schoolomgevingen zal zowat 33.000 euro opslorpen. Binnen het beleidsdomein Sport en Vrije Tijd springen de renovatie van het sanitair in de Sentse sporthal–200.000 euro–en de vernieuwing van de verlichting en de parking aan het voetbalveld van Watervliet – 160.00 euro – in het oog. Voor de realisatie van de assistentiewoningen en de dagopvang in Sint-Laureins staat 2,375 miljoen euro ingeschreven. De opkuis van het Watervlietse oud-gemeentehuis gaat zowat 75.000 euro kosten. De personenbelastingen blijven gehandhaafd op 7 procent met 1.400 opcentiemen. Sint-Laureins rekent verder een algemene gemeentebelasting van 50 euro per gezin en een taks van 800 euro op tweede verblijven. (LK)