Luc Vandevelde verlaat Open VLD en start eigen partij

Eén maand geleden had iedereen dit nog een geslaagde aprilgrap gevonden. Maar nu lijkt het noch min noch meer een sensationele ontwikkeling in het Eeklose politieke landschap: Open VLD heeft terug te maken met een ophefmakende split*! (*zes jaar geleden scheurde huidig schepen Ann Van den Driessche zich met haar ELD-groep ook al af van Open VLD)

Er liepen wel al wat geruchten, maar niemand die er blijkbaar zwaar aan tilde. Op nauwelijks vijf maanden van de gemeenteraadsverkiezingen (oktober a.s.) gonst het wel meer van alle mogelijke, al dan niet opgeblazen of gefantaseerde verhaaltjes.  Maar wat Taptoe nu - heet van de naald - achterhaalde, werpt meteen een heuse bom in het Eeklose politieke wereldje. Luc Vandevelde, stemmenkanon en één der kopstukken van de plaatselijke VLD, trekt (plots) weg bij zijn liberale vrienden en komt bij de volgende verkiezingen op met een eigen partij! Dit werd ons afgelopen weekend door hem zélf persoonlijk bevestigd.

 

STEMMENKANON

Luc Vandevelde (44), niet te verwarren met naamgenoot en CD&V-schepen dokter Dirk Van de Velde, was bij de vorige legislatuur van 2000 tot 2006 nog actief bij zijn partij als schepen van cultuur en onderwijs. Beroepshalve is hij verpleger en in die functie zaakvoerder van een kleine onderneming met thuisverpleegsters. Bij de vorige gemeenteverkiezingen eindigde hij na kopman Christophe De Waele (978 stemmen) op de tweede plaats met 760 voorkeurstemmen. Voor Eeklo een uitzonderlijk  resultaat en goed voor een vijfde plaats na de drie CD&V-ers: burgemeester Koen Loete (2.751), schepen Dirk Van de Velde (2.004) en schepen Ann Van den Driessche (1.431).

GEEN BREUK ?

De algemene verwachting was dus dat Luc na een zesjarige oppositiekuur  niet alleen terug hoog op de VLD-lijst zou pronken, maar met uitgesproken ambitie verbeten zou ijveren om samen met zijn partij terug als schepen in een meerderheid te figureren. Kort voor ons gesprek met hem, telefoneerden wij nog met Christophe De Waele om te polsen wat er waar was van de vele geruchten rond een ruzie of breuk tussen hem en vriend Vandevelde ?

Chr. De Waele: “Een breuk? Niet echt. Luc liet me een paar weken terug weten dat hij zich niet kon verzoenen met enkele politieke standpunten en toekomstvisies van onze partij. Er is geen ruzie geweest, geen woordenwisseling. Alleen een rustig en lang gesprek tussen ons. Wat hij van plan is weet ik nog niet. Ik wacht op een officieel bericht van hem. We zijn volop bezig met het samenstellen van onze lijsten. Zijn plaats hierop blijft tot nader order open. Ja, een topplaats uiteraard, daar is geen discussie over.”

Taptoe: Verwacht ge u dan aan geen breuk?

Chr.De Waele: “Ik kan daar niets zinnigs over zeggen zolang ik geen formeel standpunt van Luc heb vernomen. Ik wil niets op de spits drijven. Het zou wel een ‘minder leuk’ bericht zijn natuurlijk, maar onze partij is sterk genoeg om dit op te vangen. Laat me zeggen dat de situatie tussen ons momenteel wat troebel is. Maar ik panikeer niet.”

SPLIT !

In het kamp van Luc Vandevelde horen we echter onmiddellijk een gans ander verhaal.

Luc Vandevelde: “Ja, ik heb afscheid genomen van mijn partij! Niet met slaande deuren, maar na een rustig gesprek met vader Roni De Waele en vriend Christophe waarin ik hen  heb uitgelegd dat de interne standpunten van de Eeklose Open VLD niet meer stroken met mijn persoonlijke overtuiging. Vooral waarom ik mij niet langer met de toekomstvisie van de partij kan verzoenen. Let op, ik bedoel daarmee wel de plaatselijke afdeling, ik ben en blijf lid van mijn ‘ liberale stal’…(lacht)”

Taptoe: Wat zijn dan die meningsverschillen vooral?

Luc Vandevelde: “Er zijn een hóóp dingen. Ik vind dat Eeklo een ander beleid verdient. Een beleid dat meer aandacht heeft voor de Eeklose  burger zélf. Ik denk hierbij aan de uitbreiding met  het Soveso-bedrijventerrein aan Balgerhoeke bijvoorbeeld. Ziet men dan het massale protest van de bewoners aldaar niet? Het hangt er vol van affiches. Volgens mij zijn er elders in Eeklo nog voldoende hectaren voor potentiele industriegrond voorradig.”

Taptoe: Is dat voldoende om u af te scheuren?

Luc Vandevelde: “ Er zijn nog andere redenen uiteraard. Die komen binnenkort nog wel uitgebreid aan bod. Zo verzet ik mij ook tegen het feit dat mijn partij een voorakkoord wil sluiten  met de CD&V+ om samen een meerderheid te kunnen vormen. En waarbij men dan terzelfdertijd de postjes al op voorhand verdeelt. Voor mij gaat dat te ver. Die voorafgaande afspraken storen mij. Ik vind dat ook tegen onze eigen partij-principes. Al bij de verkiezingen over twaalf jaar, toen ik plots schepen werd, verwonderde ik er mij al over dat een en ander al op voorhand bleek ‘geregeld’. Ik was daarvan niet op de hoogte gebracht. Toen dat nieuws doorsijpelde, nà de verkiezingen, was het te laat. Ik voelde mij lange tijd misbruikt. Ethisch is dit niet.”

EIGEN PARTIJ

Taptoe: Stopt hiermee dan uw politieke carriére?

Luc Vandevelde: “ Toch niet, ik wil niet aan de zijlijn gaan staan. Daarvoor is mijn politieke microbe en ambitie te groot. Ik heb lang getwijfeld vooraleer ik definitief knopen heb doorgehakt. Ik ben nu op zoek naar gelijkgestemden in Eeklo. Mensen uit desnoods andere partijen die Eeklo een alternatief beleid willen geven met een nieuwe Eeklose partij. Of noem het desnoods een ‘politieke beweging’ die vooral de burger centraal wil stellen.”

Taptoe: De tijd dringt wel. Rond 15 september moeten de officiële kieslijsten binnen zijn. En ditmaal mag Eeklo per lijst 27 kandidaten tellen.

Luc Vandevelde: “ Ik weet het, maar ik heb de moed om er nog eens voor te gaan. Ik ondervind  al veel sympathie en heb reeds toezeggingen, zelfs van enkele grote namen…”

Taptoe: Hoe zal uw partij noemen?

Luc Vandevelde (lacht): “Daarvoor is het nog te vroeg. Ik zal binnenkort daarover wel officieel communiceren. Nog even geduld.”

Taptoe: Het zal wel een knal geven in politiek Eeklo, dit compleet onverwachte verhaal …

Luc Vandevelde: “Misschien wel. Maar ik wil in het reine zijn met mezelf en elke morgen in de spiegel kunnen kijken. Het was een moeilijke en emotionele beslissing. Dat het mij politieke vrienden kan kosten, neem ik erbij, hoe pijnlijk ook.”

Piet De Baets