• Kaprijke

Samen met de toekomstige inwoners opende burgemeester Filip Gijssels de Lembeekse wijk Boslucht. In de nagelnieuwe wijk verschijnen binnenkort een twintigtal nieuwe huizen. 'Lembeke is een echte woongemeente' vertelde Gijssels tijdens de openingsreceptie. 'We hebben hier weinig of geen industrie waardoor het bijzonder aardig leven is in Lembeke. Met de opening van deze wijk willen we dit gegeven toch wel eens in het zonnetje plaatsen.' De geschiedenis van het lapje grond overlapt heel wat jaren.
'Nog voor de fusies van de gemeenten had het gemeentebestuur van het toen nog autonome Lembeke de intentie om een school te bouwen op de hoek van de Ledestraat. Men vond destijds de afstand naar het centrum te groot zodat een school er niet zou misstaan. Het plan is echter nooit tot uitvoering gekomen. Er stonden twee doelen op het lapje grond en heel wat Lembeekse kinderen hebben er wel eens een partijtje voetbal gespeeld. Ondertussen liet het gemeentebestuur van Kaprijke een studie maken over het hoekje. Hieruit bleek dat men de grond best zelf zou ontwikkelen. Gezien het om bouwgrond ging, werd er beslist om het te verkavelen. Iets wat ondertussen gebeurd is. De eerste bouwvergunningen zijn zelfs reeds afgeleverd.'

BAND
Het gemeentebestuur werkte in de afgelopen weken en maanden een reglement uit waardoor mensen die een band hadden of hebben met Lembeke de voorkeur kregen bij de aankoop van een bouwlot. Zo komt het dus dat heel wat mensen uit de gemeente een stukje grond konden bemachtigen. 'Met de bijeenkomst van vanavond willen we de toekomstige bewoners graag aan elkaar voorstellen' gaf Gijssels nog aan. 'Eigenlijk kadert deze receptie ook een beetje in de dag van de buren. Binnenkort is iedereen hier buur van elkaar en dan is het altijd gemakkelijk als je elkaar al een beetje kent.' Gijssels en zijn beleidsmensen hadden meteen ook de buren uit de onmiddellijke omgeving er bij gehaald zodat ook zij de toekomstige Bosluchters zouden leren kennen. In de wijk zijn momenteel nog steeds twee loten beschikbaar. Dat bleek reeds tijdens de jongste gemeenteraad. Het Kaprijkse gemeentebestuur zal ook deze twee loten van de hand trachten te doen. 'We gebruiken zowat dezelfde criteria als bij de verkoop van de eerste loten' vertelde Gijssels al in de raad. 'Nu zullen we slechts een maand wachten alvorens we gaan toewijzen. Er lijkt ons voldoende interesse te bestaan om snel te handelen.' De prijs van de grond bedraagt 170 euro per vierkante meter. (LK)