Op de hoek van de Visstraat met de Zuidmoerstraat startten maandag 9 november de bouwwerken van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen. Eerst worden de bestaande woningen afgebroken. Daarna worden de kelders uitgegraven. Tijdens deze eerste fase van de werken - die zal duren tot 28 februari 2010 - geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u in de Visstraat. Autoverkeer, fietsers en bromfietsers zullen tijdens deze fase door de straat kunnen. Waar nu fietsers en bromfietsers van klasse A de Visstraat richting Stationsstraat mogen inrijden, zal dit tijdens de periode van de werken omwille van veiligheidsredenen niet worden toegestaan.

Tijdens de afbraakwerken wordt het trottoir in de Visstraat ter hoogte van de af te breken woningen volledig ingenomen. De rijweg wordt er dus smaller. De bussen van De Lijn worden vanaf 9 november niet meer toegelaten in de Visstraat, omdat het te smal is. Tegen dan is er een oplossing aan het busperron (aan het station), zodat de Visstraat kan vermeden worden.
In een tweede fase - van 1 maart 2010 tot vermoedelijk eind december 2010 - worden elf nieuwe woongelegenheden en een ondergrondse parkeergarage gebouwd. Tijdens die werken zal de straat afgesloten zijn voor het verkeer, omdat ter hoogte van de werken een bouwkraan wordt geïnstalleerd. Het autoverkeer zal dan via de Stationsstraat in en uit de Visstraat mogen (en ook moeten) rijden.