• Lembeke

De gemeente Kaprijke is druk in de weer met de voorbereidingen voor de heraanleg van onder meer de Gravin D’Alcantaralaan. Of de majestueuze beukenrij blijft staan, daar zullen de burgers mee over helpen beslissen.
De gemeente Kaprijke bereidt momenteel een rioleringsproject in de Lembeekse D’Alcantaralaan, Antwerpse Heirweg en Scheutbos, een dossier dat door de vorige bewindsploeg rond voormalig burgemeester Filip Gijssels op de rail was gezet, voor.
“Naast de aanleg van een gescheiden riolering, willen wij toch ook nodige aandacht besteden aan enerzijds de verkeersveiligheid in de straat, maar anderzijds willen we ook de toekomst van de majestueuze bomenrij in de D’Alcantaralaan grondig bekijken. Vaak horen we de opmerking dat er op deze verbindingsweg tussen Lembeke en Waarschoot te snel gereden wordt waardoor dit ook een aandachtspunt wordt.” Momenteel heeft de D’Alcantaralaan niet de vereiste wegbreedte en dus wordt ook dit euvel aangepakt.
346 kastanjes
“In het totale project is er sprake van 346 bomen” becijfert Van de Veere. “Een studie leerde ons dat er slechts 9 bomen dood zijn en moeten gekapt worden. Bij andere exemplaren moeten snoeiwerken gebeuren om dode takken te verwijderen.”
In het oorspronkelijke plan werd gewag gemaakt om één van de twee bomenrijen helemaal te laten verdwijnen. “Voor we hieraan beginnen willen we toch ook wel even het idee van onze inwoners kennen” gaat de schepen verder. “Daarom willen we voor het eerst een burgerraad opstarten. Deze bestaat voor de helft uit burgers die zich bij het project betrokken voelen. Samen met hen zullen we de plannen verder uitwerken.” Om de verkeersveiligheid in de D’Alcantaralaan te verhogen worden twee asverschuivingen gepland. Burgers die zich geroepen voelen om over het project mee na te denken, kunnen zich tot 1 oktober melden op het gemeentehuis van Kaprijke. Een mailtje naar wonenenwerken@kaprijke volstaat.(LK)