Joël Dobbelaar (Vlaams Belang) vroeg in de Eeklose gemeenteraad aan schepen Dirk Van de Velde (CD&V) waarom nog steeds veel bussen van De Lijn langs de Visstraat en Zuidmoerstraat passeren vooraleer de haltes aan het station op te rijden. De chauffeurs maken volgens hem geen of te weinig gebruik van de pas aangelegde buskeerplaats.
'Eind vorig jaar werd een buskeerplaats aan het station aangelegd, dit met veel ver-keershinder tot gevolg. We stellen echter vast dat de bus-sen nog steeds langs de oude route rijden. Wanneer wordt die buskeerplaats eindelijk voluit gebruikt?', vroeg hij zich af.
Dirk Van de Velde erkende dat een aantal chauffeurs de buskeerplaats niet gebruiken. 'Blijkbaar vinden sommige buschauffeurs dat ze vanaf de keerplaats niet veilig genoeg de busperrons kunnen bereiken omdat ze een soort slin-gerbeweging dienen te maken over het fietspad alvorens de perrons op te rijden. Er vond hierover al overleg plaats met De Lijn. Een oplossing zou erin kunnen bestaan om de perrons te verkorten. Het stadsbestuur is bij dit overleg slechts één van de actoren maar toch hoop ik dat we nog voor de zomervakantie erin slagen om met alle partijen een akkoord op papier te zetten. De uitvoering van de aanpassingswerken zou voor het begin van het nieuwe schooljaar moeten voltooid zijn. Dan zullen de bussen niet meer langs de Zuidmoerstraat dienen te rijden.' (IB)