De heraanleg van de Calusstraat, de verbindingsas bij uitstek tussen Watervliet en Sint-Laureins, wordt in een nieuw jasje gestoken. De baan wordt volledig gerenoveerd, krijgt een nieuw wegdek en wordt heringericht. Berekeningen wezen uit dat deze ingreep ruim 681.000 euro gaat kosten. Oppositiepartij Samen wil er in één adem een vrij liggend fietspad aan toevoegen.

De Calusstraat tussen Watervliet en Sint-Laureins is zowat de enige veelgebruikte verbindingsweg tussen beide deelgemeenten. ‘De weg verkeert in een heel slechte staat, is te smal en moet dringend aangepakt worden’, lichtte kersvers schepen van Openbare Werken Patrick De Greve (CD&V) de werken toe tijdens de jongste gemeenteraad.

‘Het wegdek wordt volledig vernieuwd en in een drietal zones wordt de weg ook heringericht. Zo zal het indraaien aan taverne Roste Muis heraangelegd worden zodat het verkeer niet zo snel meer de straat kan inrijden. Aan het Kruisken komen er middengeleiders en bij het inrijden van de Watervlietse dorpskern worden eveneens snelheidsremmende maatregelen getroffen. Daar moeten straatjuwelen voor zorgen. De voetpaden in de Calusstraat zullen doorgetrokken worden tot aan de voormalige rijkswachtkazerne.’

Het plan voorziet eveneens grasdallen aan beide zijden van de straat over de gehele lengte van de weg. Het plan van De Greve kreeg meteen heel wat tegenwind te slikken van de Sentse oppositiepartij Samen. Vooral Carlos Bonamie en Franky Van de Moere trokken fel van leer.

‘In dit plan wordt de zwakke weggebruiker volledig over het hoofd gezien’, vertellen beiden. ‘In juni 2007 ging deze raad reeds principieel akkoord met de heraanleg van de Calusstraat. Toen al vroegen we om een vrij liggend fietspad naast de baan aan te leggen. Dat hiervoor onteigeningen nodig zijn, moeten we er maar bijnemen. Wat stellen we nu echter vast? Aan de toenmalige plannen is niks veranderd. De fietsers blijven in de kou staan. Door het aanleggen van de grasdallen aan de zijkant zal het verkeer alleen maar sneller gaan rijden. Alle toeristische fietsroutes gebruiken de Calusstraat. Als fietsers een tractor of een landbouwvoertuig tegenkomen, dan moeten ze afstappen. Overal wordt gewerkt aan de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Hier wordt dit over het hoofd gezien. Het eerste plan van de schepen is geen goed plan. Hopelijk komt hier verbetering in, in de toekomst.’

NAJAAR
Volgens De Greve zullen de werken ten vroegste in het najaar kunnen aangevat worden. CD&V en oppositiepartij Samen blijken het niet eens te zijn over de aanleg van een fietspad langsheen het traject.  Uit de debatten en de stemming achteraf bleek duidelijk dat de CD&V opteert om geen vrijliggend fietspad langsheen de Calusstraat aan te leggen.
Burgemeester Annick Willems becijferde ons de kost voor de aanleg van een fietspad. ‘Het gaat om een afstand van 2,4 kilometer’ berekent Willems. ‘Het aanleggen van een dergelijk pad van 2,5 meter breed wordt op 322.800 euro geraamd, zonder BTW. Hierbij komen de kosten voor een grondverbetering. Minimaal geraamd op 10.000 euro + BTW. Deze grondverbetering is dan enkel voorzien voor een derde van de afstand. Blijkt dat dit niet voldoende is, lopen de kosten uiteraard nog hoger op. Naast al deze ramingen moet dan ook nog eens de onteigening betaald worden. Schatting tussen 60.000 en 100.000 euro. Al bij al komt de kostprijs van een fietspad bijna even hoog uit als de heraanleg van de weg nu’. (LK)

Foto: Oppostiepartij Samen vreest dat de zwakke weggebruiker in de zal blijven staan en wil dergelijke taferelen in de toekomst vermijden.