• Eeklo
23/11/2009

Het comité Eeklotegendering dat bestaat uit buurtbewoners, landbouwers, natuurverenigingen en sympathisanten is niet van plan zich zomaar neer te leggen bij de realisatie van de geplande Ring rond Eeklo. 'Het Milieueffectenrapport werd onlangs goedgekeurd maar dit betekent niet dat de Ring er ook effectief komt', meent woordvoerder Franky De Craene. 'Wij zullen ons blijven verzetten omdat de Ring een aanslag is op zowel woon-, natuur- als landbouwgebied.'


'De goedkeuring van het plan-MER betekent zeker niet automatisch dat er ooit een Ring rond Eeklo komt', gelooft Franky De Craene. 'De ring is overduidelijk een aanslag op zowel woongebied als natuur- en landbouwgebied. We zullen de plannen aanvechten bij Europa, omdat de zone waar een Ring gepland wordt in een zogenaamd 'Habitatrichtlijngebied' ligt. Hierdoor zijn de unieke natuurwaarden in en rond Het Leen op Europees niveau beschermd. Daarnaast vormt de Ring ook een bedreiging voor de rustige ligging van het scholencomplex, de woonwijken, het ziekenhuis en de zorgcentra aan het Leiken.'

VERANTWOORDELIJK
'We zijn het eens met de kritiek van gemeenteraadslid De Jaeger over de verkeersonveiligheid van voetgangers en fietsers in het centrum van Eeklo', gaat Franky De Craene verder. 'Het comité zou zelfs durven te stellen dat het stadsbestuur bepaalde problemen bewust laat verkommeren om zo een reden te hebben om de geplande Ring er door te krijgen. De doortocht vanaf het station tot aan het kerkhof is een ramp voor voetgangers en fietsers. Het stadsbestuur wil ons laten geloven dat een ring dit probleem gaat oplossen. Dit is een flagrante leugen want de geplande Ring zou hoogstens één derde van het verkeer wegnemen uit de stad. Dit maakt bovendien de doortocht absoluut niet veiliger. We opteren ervoor om het fiets- en voetgangersverkeer zo veel mogelijk te scheiden van het autoverkeer en om het zwaar vervoer al in Mariakerke en Maldegem om te leiden via de Expresweg. In de Zuidmoerstraat is er mits enkele kleine verkeerstechnische aanpassingen een veel betere en veilige doorstroming mogelijk. Ook de Leikensweg heeft dringend een fietspad nodig. Door al deze problemen te laten voortwoekeren, laadt het stadsbestuur een zware verantwoordelijkheid op zich. De stad blijft op deze manier onveilig en onaangenaam om in te leven. Er zijn voldoende alternatieven om Eeklo veilig te maken, zodat een ring overbodig wordt', besluit Franky De Craene.