Het Comité Open Ruimte Balgerhoeke ziet liever geen industrieterrein in hun achtertuin verschijnen. Daarom legt het Comité nu een alternatief voorstel voor een noordelijk ontsluitingsproject op tafel, kort voor de provincieraad zich over de kwestie uitspreekt. Op 7 of 8 juli valt in de provincieraad de beslissing over de afbakening van het kleinstedelijk gebied Eeklo. Het Comité Open Ruimte (COR) vraagt de raadsleden het gedeeltelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Balgerhoeke uit het kleinstedelijk gebied te halen.

Als het huidige plan goedgekeurd wordt, ligt de weg immers open voor de aanleg van een industriegebied van 20 hectare in Balgerhoeke-noord.
Daarbij hoort ook een zuidelijke ontsluitingsweg, voorzien op een latere omvorming van de N49 tot een autosnelweg. De geplande ontsluitingsweg werd dwars door het gebied tussen de N49, de R43, de Pastoor Bontestraat en de Sint-Laureinsesteenweg getrokken en zou dus meerdere percelen middendoor snijden. Het COR komt nu met een alternatief op de proppen.
'Eerst en vooral moeten we de beslissing van de provincieraad afwachten, want het is nog niet zeker dat er een weg zal moeten komen. Mocht het plan toch goedgekeurd worden, hebben wij een alternatief klaarliggen', aldus Jan Swankaert van het COR.
Het Comité stelt een noordelijk traject voor met een ontsluitingsweg parallel met de N49. De dubbele rijweg zou ter hoogte van de Vrouwenstraat afgesplitst worden van de R43, om zo langs de Expresweg te lopen.
Afslaan naar de Sint-Laureinsesteenweg blijft mogelijk, terwijl het verkeer naar Sint-Laureins verder parallel met de N49 loopt, onder de brug over het Schipdonkkanaal draait en dan terug parallel met de N49 tot aan de N455 loopt.
'Een belangrijk voordeel is dat ons plan veel goedkoper is dan de geplande ondertunneling onder de N49. Die ondertunneling zou zo'n 5 miljoen euro kosten, terwijl wij gewoon de bestaande ruimte onder de brug over het Schipdonkkanaal zouden uitbouwen. Ook voor de plaatselijke bevolking biedt het alternatieve voorstel alleen maar voordelen. De open ruimte blijft bewaard, het geluid zal sterk beperkt worden door een bundeling van de geluidsbronnen en het centrum van Balgerhoeke wordt heel wat verkeersluwer. Bovendien zal het fietsverkeer veel veiliger verlopen dan bij een ondertunneling onder de N49. Ook de betrokken landbouwers staan achter ons voorstel. Ze zullen zo iets meer grond verliezen, maar verkiezen dat boven een weg die dwars door hun percelen loopt. Maatregelen zoals koetunnels of koebruggen worden dan overbodig', aldus het COR. 'Bovendien brengt het zuidelijke tracé van de gemeenteraad een groot risico met zich mee. Dwars door het betrokken gebied loopt immers een hogedrukpijpleiding, die momenteel niet gebruikt wordt, maar op termijn wel weer actief kan gemaakt worden. Als we rampen zoals die in Gellingen in 2004 willen vermijden, lijkt het niet aan te raden daar een weg op aan te leggen.'
Ondanks de verdeelde stemming van de gemeenteraad en van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (Procoro) en negatief advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) omtrent het gedeeltelijk RUP wordt het voorstel van het Comité weggelachen. 'We begrijpen niet waarom men niet wil luisteren. We bieden een beter en goedkoper alternatief aan, dat gesteund wordt door de plaatselijke bevolking, maar toch worden we niet serieus genomen. Er wordt ons verweten dat we het dossier enkel willen vertragen, maar dat klopt niet. Vlaams minister van openbare werken Hilde Crevits liet duidelijk verstaan dat de werken ten vroegste in 2013 van start zouden gaan. Er is dus nog voldoende tijd om ons plan ernstig te onderzoeken. Dat de bochten in ons voorstel te haaks zouden zijn voor het vrachtverkeer, slaat ook op niets. We zien in Vrasene een mooi voorbeeld van hoe het ook in Balgerhoeke zou kunnen worden. Als het in Vrasene lukt, waarom zou dat dan in Balgerhoeke niet kunnen?' zo wijst het Comité de kritiek van de tegenpartij af.
'Wij vermoeden dat de andere partij liever een zuidelijke weg ziet verschijnen om zo de deur naar meer industrie open te zetten. Van het betrokken gebied zou nu 20 hectare gebruikt worden voor industrie. Er werd ons beloofd dat de aanpalende 60 hectare pas binnen enkele generaties daarvoor benut zou worden. Als het zuidelijke tracé er komt, zal die belofte vermoedelijk sneller dan verwacht overboord gegooid worden. We roepen op om het bestaande industrieterrein in Eeklo maximaal te gaan benutten en de strook die de industrieterreinen Kunstdal, Nieuwendorpe en Jachthaven met elkaar verbindt, ook als bedrijventerrein in te richten, een voorstel dat positief werd geadviseerd door Procoro', klinkt het bij het Comité Open Ruimte. 'Tot slot willen we benadrukken dat de bevolking niet tegen de reeds aanwezige nutsvoorzieningen is, zoals de verbrandingsoven, de spoorweg, het waterzuiveringstation enz., zolang de inplanting met gezond verstand gebeurt. Aangezien dit nu niet het geval is, zijn de huidige plannen voor ons onaanvaardbaar.'