Half mei werden diverse gemeenten in het Meetjesland opgeschrikt rond de gezamenlijke bestelling van 75.000 mondmaskers door Eeklo, St. Laureins, Kaprijke en Assenede.

N-VA Meetjesland liet een specimen van die maskers testen in een onafhankelijk erkend labo, en organiseerde aansluitend een persconferentie met het nieuws dat de maskers niet voldeden, en dus beter niet gebruikt konden worden. “Smijt ze in de vuilbak” was ongeveer de boodschap die aan de 4 gemeentelijke overheden werd gesuggereerd… “Door ze te dragen ontstaat er een vals gevoel van veiligheid. De certificaten waarmee de burgemeesters schermen, zijn niet betrouwbaar. Wat ons betreft moet de bedeling worden tegengehouden.”
Commotie alom en vooral schrik bij de bevolking die gretig naar de bedéling van dit noodzakelijk gratis kleinood uitzag.
Onmiddellijk werd op last van de verenigde burgemeesters met spoed een nieuwe test in het UZ Gent uitgevoerd. De uitslag was licht verschillend van de eerste test, maar de maskers werden niettemin veilig bevonden.

Excuses
Vrij vlug werd door NV-A Eeklo een 180 graden bocht genomen. Dat de afdeling Eeklo snel excuses aanbood kwam vooral omdat één van hun gemeenteraadsleden, Peter De Graeve, het voortouw had genomen op de persconferentie.
“Door tijdsdruk konden de resultaten van de test niet zorgvuldig geanalyseerd worden, en werden de testresultaten mogelijk te extreem geïnterpreteerd en voorgesteld”, klonk het sussend in een navolgend persbericht.  “Verdere studie van de resultaten toonde wel degelijk dat deze mondmaskers perfect bruikbaar zijn. Het was zeker niet de bedoeling om paniek te zaaien bij de bevolking of om het dragen van de mondmaskers af te raden.”
Intern zorgde de zaak binnen de partij voor heftige discussies. Vooral het feit dat met name hun fractievoorzitter “cavalier seul” had gespeeld en bepaalde van zijn collega’s niet op voorhand op de hoogte had gebracht van zijn in spoedtempo samengeroepen pers, zette de partij op stelten. En dan bleek op de koop toe de onheilspellende berichten over de mondmaskers een eenzijdige en té extreem genomen interpretatie van de labotest, uitgevoerd op slechts 1 exemplaar…

Verrassend ontslag
Het geheel kreeg een verrassend staartje. Peter De Graeve kondigde 1 dag later zijn ontslag aan. Zowel uit de plaatselijke partij als uit de gemeentelijke politiek. In de gemeenteraad zal hij dus moeten opgevolgd worden door een later aan te duiden verkozen kandidaat. 
Niet alleen zijn eigengereid optreden in het mondmaskerdossier, maar ook zijn al van vroeger minder gesmaakte houding binnen de partij, deden hem de das om.
Dat werd tussen de regels ook door De Graeve zelf toegegeven in het commentaar op zijn ontslag. 
“Mijn vraag naar ontslag dateert eigenlijk al van begin dit jaar”, reageerde De Graeve kort. “Dat werd altijd geweigerd, tot voor enkele weken. Ik nam uiteindelijk deze beslissing omdat het een constant aanvoelen is dat er geen ruimte is voor idealisme en realiteitszin binnen onze politieke partij. Wie aan politiek doet uit idealisme, kampt ook met antagonisten die niet altijd even rechtlijnig zijn. Zo’n bochtenwerk is nooit aan mij besteed. Oppositie wordt monddood gemaakt en de meeste laten het gedijen uit puur opportunisme. Met spijt in het hart stop ik er mee.”
Peter De Graeve stond in oktober 2018 op de tweede plaats van de lijst N-VA, en haalde daar 339 voorkeurstemmen. Zijn partij kwam wel weer in de oppositie terecht.

(PDB)