• Eeklo

Natuurgebieden spelen meer dan ooit een belangrijke rol in de klimaatveranderingen. Bossen maar ook moerassen en historische graslanden slaan CO2 op.Waarom plant Natuurpunt hier een bos en ontwikkelt de vereniging ergens anders een stuk heide? Waarom kiest men voor maaien of eerder voor begrazing met schapen of runderen? Je moet weten welke maatregelen nodig zijn om iets te doen voor de natuur. Op het verkeerde tijdstip maaien kan een moeras vernielen. En om een bos te leren kennen, kijk je best niet naar de bomen maar wel naar wat er in de kruidlaag groeit. In de cursus natuurbeheer krijg je inzicht in de samenhang tussen soorten, het landschap, het reservaat en de beheerders. Er zijn zeven theorielessen (op donderdagavonden) en drie bezoeken aan een Meetjeslands natuurgebied (op zaterdagvoomiddagen) in maart, april en mei. Voorkennis is niet vereist. Inschrijven via facebook (‘cursus natuurbeheer’) of via www.NPMeetjesland.be.(PDB)