Stad Damme heeft met het Ministerie van Defensie een overeenkomst bereikt over de overname en de gedeeltelijke sanering van de kazerne in Sijsele. Het stadsbestuur kan het terrein aankopen en er het project de ‘Wijk van de Toekomst’ realiseren. Het terrein komt onmiddellijk beschikbaar.

Tegelijk werd met Fedasil en het Rode Kruis overeengekomen dat enkele woonblokken vanaf eind maart voor de duur van 2 jaar kunnen worden gebruikt voor de opvang van max.300 asielzoekers tijdens hun aanvraagprocedure. Damme neemt zo haar verantwoordelijkheid op ten aanzien van de actuele internationale vluchtelingenstroom.
Fedasil ziet een oplossing voor een tijdelijk noodopvangcentrum in de woonblokken op de terreinen van de verlaten kazerne in Sijsele. De woonblokken werden in 2016 opgeknapt toen in dezelfde kazerne een tijdelijk noodopvangkamp was ingericht. Hiervoor richtte het Rode Kruis enkele aanwezige loodsen in tot slaapruimte met sanitair. Voor het noodopvangcentrum dat nu onderdak moet bieden aan maximum 300 personen, waarvan ongeveer de helft gezinnen met kinderen, zal het Rode Kruis gebruik maken van de woonblokken op het terrein. Voor het gebruik van haar concessie op de kazernesite zal zij  een vergoeding betalen aan het stadsbestuur.
“Daarenboven snakken de Damse verenigingen naar extra ruimte voor de organisatie van evenementen terwijl de site van 17 hectare er verlaten bijligt. We zijn nu hulpvaardig tegenover de federale overheid maar eisten lokaal ook het terrein eindelijk te kunnen verwerven. We ontvangen regelmatig vragen over de realisatie van de Wijk van de Toekomst”, weet burgemeester Joachim Coens.

Nieuw dorpsdeel
Defensie zal simultaan met de inrichting van het noodopvangcentrum ook een eerste reeks saneringswerken uitvoeren op het terrein. Deze zullen bij de opening zijn afgerond. Door deze werken komt nagenoeg de volledig site vrij voor de start van de omvorming tot de Wijk van de Toekomst. Dat is een nieuwe stadswijk van 17 hectare waar wonen, werken en ontspannen nauw bij elkaar aansluiten. Het stadsbestuur zal deze gefaseerd realiseren. Het project zal ook aansluiting vinden bij het streven van Damme om te evolueren tot een onthaaste stad. In een opstap naar de eerste ontwikkelingsfase zal het stadsbestuur de kazernesite gebruiken voor het huisvesten van evenementen en andere lokale activiteiten. De kazerne sluit onmiddellijk aan bij de dorpskern van Sijsele.

Goede verstandhouding
“Wij hebben positieve herinneringen aan de periode dat we het noodopvangkamp in Sijsele hebben ingericht”, weet Hilde Van Gastel van Rode Kruis Vlaanderen. “Bij aanvang waren er enkele bezorgdheden vanuit de omgeving. Maar wij willen de goede verstandhouding met het stadsbestuur, de lokale politie, vrijwilligers en vele buurtbewoners en handelaars opnieuw creëren. We sturen daarom ook enkele ervaren medewerkers naar Sijsele.”

Het Damse stadsbestuur houdt op woensdag 12 februari 2020 een infomoment voor haar bewoners. Het Rode Kruis zal over enkele weken een jobdag organiseren om bijkomende medewerkers aan te trekken. Meer info zal beschikbaar zijn op www.rodekruis.be.

(PDB)