Het gemeentebestuur nam een aantal beslissingen, die gelden tot en met 3 april 2020.

 • Alle recreatieve activiteiten en evenementen, ongeacht hun omvang, openbaar of privé georganiseerd, worden geannuleerd tot en met 3 april. Alle cafés, restaurants en feestzalen moeten tot en met 3 april hun deuren sluiten. Afhalen van maaltijden (restaurants, frituren, broodjeszaken, pizzeria’s,…), thuisbezorging en drive-in is toegelaten.
 • Hotels, B&B’s en logies mogen open blijven. Hun restaurant moet sluiten, maar ze kunnen aan hun gasten wel maaltijden aanbieden op de kamers.
 • Voedingszaken en apotheken mogen open blijven, zelfs in het weekend. Dit geldt ook voor o.a. bakkers, slagers en buurtwinkels die voeding verkopen.  Andere handelszaken zoals kledingwinkels, elektrozaken… mogen open blijven tijdens de weekdagen, maar moeten sluiten in het weekend.
 • De wekelijkse maandagmarkt gaat door. Enkel de vaste standhouders worden toegelaten.
 • Volgende gemeentelijke gebouwen zijn gesloten tot en met 3 april en alle activiteiten in deze gebouwen werden geannuleerd: bibliotheken (Adegem en Maldegem), CC Den Hoogen Pad, sporthallen Meos en De Berken, Sint-Annazwembad en cafetaria, Jeugdhuis, Kunstacademie KUMA, lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef (tot en met 13 april gesloten)  
 • Er worden geen nieuwe reservaties aangenomen voor de gemeentelijke zalen die zouden plaatsvinden tussen nu en 3 april. De geplande reservaties worden geannuleerd. Wie een ticket kocht of een gemeentelijke zaal reserveerde, wordt terugbetaald.
 • Uitgeleende boeken kan je nog steeds inleveren in de inleverbus van de bibliotheek. Verlengen kan je online via mijn.bibliotheek.be. Indien je over boeken beschikt waarvan de uitleentermijn vervalt, dan zal de bibliotheek geen boetes aanrekenen voor te laat ingeleverde materialen.
 • Alle scholen geven geen lessen meer tot en met 3 april. Scholen moeten opvang voorzien, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en veiligheidsdiensten. Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen. Ouderen zijn immers kwetsbare groepen voor het virus.
 • De woonzorgcentra blijven gesloten voor bezoekers tot en met maandag 13 april. Dagopvang voor ouderen is gesloten voor de gebruikers, ook t.e.m. 13 april. De crèches en voor- en naschoolse opvangen mogen open blijven. Gemeentelijke kinderopvang Ukkie-Pukkie (Adegem, Maldegem, Kleit) en de locaties van buitenschoolse opvang De Zandloper blijven open.
 • De geplande huwelijken gaan door in beperkte kring. Jubilea worden uitgesteld.
 • De administratieve gemeentelijke dienstverlening voor de Maldegemnaar blijft gegarandeerd. Het gemeentehuis, het OCMW, de Dienst Openbaar Domein en het Recyclagepark blijven open.
 • De gemeente vraagt om niet-dringende bezoeken uit te stellen en bij voorkeur ons te bereiken: telefonisch via 050 72 89 30. Of via info@maldegem.be of digitaal via www.maldegem.be/digitaalloket.
 • Het politiehuis in de Industrielaan blijft open. Het onthaal van de politie werkt zoveel mogelijk op afspraak. Neem contact op met de politiezone via 050 72 71 70.
 • Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar de gemeente vraagt om je te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen.
 • Kerkdiensten. Tot en met vrijdag 3 april vinden geen weekendmissen plaats. Uitvaarten en huwelijken kunnen wel nog, maar in beperkte kring. Er zijn geen gemeenschappelijke doopvieringen meer, afzonderlijke dopen kunnen wel. De kerken blijven open.  
 • Gratis boodschappendienst. De gemeente Maldegem wil kwetsbare ouderen, zieken... ondersteunen door middel van een gratis boodschappendienst. Tot en met 3 april kunnen kwetsbare Maldegemnaren hun boodschappen doorgeven via het gratis nummer 0800 965 24. Wij doen jouw boodschappen in de Maldegemse winkel naar jouw keuze. Zo ondersteunen we ook de lokale Maldegemse handelaars.
 • Info en vragen. Voor alle actuele informatie info en met je vragen kan je terecht: de website www.info-coronavirus.be van de Federale Overheid bevat de meest actuele informatie. Voor vragen over gezondheid en openbare orde bel je het gratis nummer 0800 14 689. Voor vragen over economie bel je het gratis nummer 0800 120 33. Voor vragen rond de actuele situatie in Maldegem: Maldegem App of www.maldegem.be/coronavirus Tel. 050 72 89 37 of E-mail info@maldegem.be
  (PDB)