Vanaf 26 september krijgt het centrum van Assenede een grondige facelift. De dorpskernvernieuwing moet extra zuurstof geven aan de economische leefbaarheid van het dorp. ‘Hét sluitstuk wordt het nieuwe marktplein dat geopend wordt in oktober 2012.’

Vijftig jaar geleden werd de doortocht –de gewestweg N436- door het dorp aangelegd, maar sindsdien werd er nog amper een steen verlegd. Burgemeester Philippe De Coninck (Samenplus) is dan ook bijzonder verheugd de start van de werken –die vier jaar geleden al werd aangekondigd- officieel te mogen maken. Nadat eerder al de nutsleidingen in orde werden gebracht, start de heraanleg van de N436 van de watertoren tot de kapel in de Kapelledreef, inclusief ook de markt, op 26 september. ‘De werken zullen in totaal 210 werkdagen in beslag nemen’, legt hij uit. ‘Dat wil zeggen dat de einddatum is voorzien in oktober volgend jaar. Bij de opmaak van de plannen hebben we ook veel aandacht besteed aan de opwaardering van het dorp en de economische leefbaarheid door er nieuwe zuurstof in te pompen. Dit door onder meer te zorgen voor plaats voor terrassen, extra groen, bredere voetpaden en randparkings. Zolang wij aan het bewind zijn, zal het parkeren in de gemeente trouwens gratis blijven!’, benadrukt hij. Op de markt daalt het aantal parkeerplaatsen niet, maar door een andere inplanting wordt een deel wel verkeersvrij waar een fontein komt, dit om de verbondenheid van Assenede met het water te benadrukken.’  Van de heraanleg was al een tijdlang sprake, maar door de complexiteit van het dossier kan de officiële start pas nu worden gegeven. ‘Niet enkel het wegdek wordt vernieuwd, maar ook de rioleringen, er moet gezorgd worden voor waterafvoer en –buffering, er moesten een aantal onteigeningen gebeuren en ook de nutmaatschappijen moesten eerst hun ding doen’, legt Lucy Pertry van AWV, het Agentschap wegen en verkeer uit. Met de heraanleg is een bedrag gemoeid van 6,3miljoen euro, die AWV en de gemeente samen dragen. De gemeente wil voor en tijdens de werken uitgebreid communiceren over de werken. Zo zullen er geregeld berichten verschijnen op de gemeentelijke website, updates worden rondgestuurd via elektronische nieuwsbrieven en ook papieren bewonersbrieven aan de inwoners van de werfzone van dat moment. (OW)