Injectienaalden horen niét in de blauwe zak of de restavalzak thuis, maar bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA) !

IVM krijgt verontrustende berichten van sorteercentra binnen, waar wordt vastgesteld dat er recent injectienaalden in de PMD-zak (beter bekend als de blauwe zak) worden meegegeven.
Het was sowieso nooit toegelaten injectienaalden mee te geven met het PMD-afval noch met de restafvalzak, maar dus al helemaal verboden in deze ‘corona-tijd’ want dit is zeker niet veilig voor ophalers en personeel, werkzaam in verwerkingsbedrijven. De regels zijn hier dus niet veranderd noch verstrengd, dit verbod geldt al jarenlang! 
Ophalers kunnen de aanwezigheid van injectienaalden in de zakken moeilijk zien bij visuele controle van de zakken, maar het zorgt voor hen én voor de mensen die werken in sorteercentra voor zeer gevaarlijke situaties wanneer ze zich prikken aan naalden. En jammer genoeg gebeurt dit af en toe. Ook op recyclageparken overigens, waar sommige mensen de naalden proberen in een container te gooien. Een prikincident is voor een ophaler of sorteerder nooit een leuke ervaring en al zeker niet in deze tijden! 
Gebruikte injectienaalden (en ook lancetten) horen bij het KGA, waar ze in een naaldcontainer moeten worden afgegeven aan de parkwachter of inzamelverantwoordelijke, die ze voorzichtig opbergt. De naalden mogen dus nooit in een blauwe zak of restafvalzak worden meegegeven of zomaar ergens op het recyclagepark worden gedumpt.  Een naaldcontainer is o.m. te koop bij de apotheker.

Ook plastic handschoenen mogen niet in de blauwe zak!
Naast injectienaalden treffen de sorteercentra ook plastic handschoenen aan tussen het PMD-afval. Ook dat is verboden. PMD staat voor ‘plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons’. Plastic handschoenen zijn géén verpakking en horen niet in de blauwe zak thuis.
Ook dit was nooit toegelaten en dus zeker niet in de coronatijden. De aanwezigheid van deze handschoenen in de blauwe zak zorgt voor onveilige situaties voor het personeel in de sorteerinstallatie. 
Plastic handschoenen moeten in de restafvalzak. IVM vraagt om deze restafvalzak goed dicht te knopen, zodat de ophalers niet in contact kunnen komen met het materiaal.
IVM, de ophaalfirma’s en de afvalverwerkers danken de inwoners voor hun medewerking en respect voor de veiligheid van het inzamel- en sorteerpersoneel.

(PDB)