In het Eeklose stadscentrum staan heel wat winkelpanden leeg. Het stadsbestuur wil die leegstand aanpakken door er een belasting op te heffen vanaf 2021. Dat kondigde schepen van Lokale Economie Christophe De Waele (Open VLD) vorige week in Taptoe aan. De Economische Raad wenst bij monde van voorzitter Thierry Smet echter eerst een grondig overleg met alle betrokken partijen. Hij toont zich alvast geen voorstander van de belasting.

Meer dan tien procent van de Eeklose winkelpanden in het stadscentrum zouden op dit ogenblik leeg staan. Het stadsbestuur wil hiertegen actie ondernemen. ‘We willen eerst inzetten op een positieve samenwerking met eigenaars van winkelpanden en handelaars’, zegt schepen De Waele. ‘Die leegstandsbelasting is echter een stok  achter de deur voor wie niet wil meewerken.’
Thierry Smet, sinds een jaar voorzitter van de Economische Raad, behoort niet tot het kamp van de voorstanders van een leegstandsbelasting. ‘Voor zover ik weet, is er nog geen beslissing gevallen om die leegstandsbelasting effectief te heffen en moeten nog een aantal stappen van overleg worden doorlopen’, aldus Smet. ‘Wij zijn vragende partij om samen met het stadsbestuur aan positieve oplossingen te werken, eerder dan bestraffend op te treden door een taks te heffen. Concreet moet er eerst worden samengezeten met alle betrokken partijen, zowel de eigenaars als de handelaars, om ondersteunende maatregelen uit te werken. Handelaars moeten worden aangemoedigd om zich in Eeklo te vestigen.’ Thierry Smet doet daarom een oproep naar het stadsbestuur. ‘We verwachten van het stadsbestuur dat het meedenkt om oplossingen aan te reiken, eerder dan bemoeizuchtig met het vingertje te zwaaien en een bijkomende taks op te leggen. Onze stad heeft zoveel economische troeven en die worden volgens ons op dit ogenblik onvoldoende benut. Er moet bijvoorbeeld worden ingezet op een betere toegankelijkheid van het stadscentrum en een grotere visibiliteit en mobiliteit.’  De Economische Raad wil enkel horen van een leegstandtaks als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. ‘ Een belasting klinkt negatief en daar staan mijn bestuur en ik niet achter, laten we er eerder een positief verhaal van maken. Pas in het allerlaatste en slechtste scenario kan er sprake zijn van een leegstandsbelasting.’
Op donderdag 30 januari om 19 uur 30 gaat in de halfronde zaal van het Stadskantoor een open vergadering van de Economische Raad door. Aanwezigheid op de vergadering kan bevestigd worden met een mail aan voorzitterER@eeklo.be en Nicole.Daelemans@eeklo.be In de mail kunnen deelnemers hun drie prioriteiten inzake lokale economie laten weten.

(Ives Boone)