Op donderdag 6 januari overhandigden bestuursleden van het Tweede Couplet, Eeklo's kamerkoor een cheque van 2.500 euro aan De Waai, gelegen in de Waaistraat  6, te Eeklo. Dit bedrag was de netto-opbrengst van hun koorwerking van 2010. Voorzitter van het Tweede Couplet, Luc Mussche: ‘Als tegenprestatie heeft De Waai praktische en logistieke hulp geboden bij ons klassiek concert, "Also hat Gott die Welt geliebt", van 30 oktober 2010, hun hulp bestond o.a. uit het verzorgen van een uitgebreide receptie, aan- en afvoer van materiaal en het opzetten van het podium.’(MW)