Schepen Dirk Van de Velde (CD&V) heeft nogmaals het voorstel gelanceerd om een ovonde aan te leggen aan de Teut, het kruispunt op de kruising van Leopoldlaan en R43. Hij deed dit in de Eeklose gemeenteraad nadat raadslid Luc Vandevelde (Open VLD) had gevraagd om via de aanleg van een keerpunt het opnieuw mogelijk te maken om af te slaan vanaf de Ringweg naar de Brugse Steenweg.

‘Door de komst van de weegbrug werd het bestaande keerpunt daar afgevoerd’, weet Luc Vandevelde. ’Bestuurders konden voortaan nog enkel reglementair afslaan ter hoogte van de Blakstraat. Door de start van de bouwwerken aan het nieuwe AZ Alma is dit nu ook niet meer mogelijk. Bestuurders zijn nu verplicht om door te rijden tot aan de Raverschootstraat om reglementair af te slaan. Dat kruispunt staat echter als een gevaarlijk punt geboekt. Daarom lijkt het mij aangewezen om terug een keerpunt aan te leggen ter hoogte van de Brugse Steenweg.’

VERKEERSLICHTEN WEG?

Dirk Van de Velde is het ermee eens dat de verkeerssituatie aan de Teut inderdaad niet ideaal is. ‘Het klopt dat de Blakstraat door de werf van AZ Alma nu afgesloten is voor autoverkeer. Daardoor is er een toegenomen neiging van chauffeurs om, komende van het lichtengeregeld kruispunt Leopoldlaan- R43, de afslagbeweging te maken naar de Brugse Steenweg. Onze plannen voor de definitieve regeling van het verkeer vanuit die wijk zijn dat Blakstraat en Brugse Steenweg dicht blijven vanop de Ring. En dat verder alle verkeer dat vanuit Raverschoot komt via een nieuw aan te leggen parallelweg naar de AZ Alma rotonde wordt geleid. Om de mobiliteit aan de Brugse Steenweg en het kruispunt van de Teut met Leopoldlaan te verbeteren heb ik het voorstel gelanceerd om te ijveren voor een ovonde, die noord-zuid (van Expressweg naar Industriepark) gericht zou zijn, waardoor de toegankelijkheid van de Brugse Steenweg maximaal wordt. Hierdoor zouden ook de lichten aan dit kruispunt kunnen verdwijnen. Het schepencollege staat achter dit voorstel. Er zal een datum vastgelegd worden met AWV voor een diepgaand overleg over deze materie. Ook voor een oplossing op zeer korte termijn is een advies van AWV en politie nodig. Het draaien daar over de rijweg is niet zonder gevaar en is nu reglementair onmogelijk door de weegbrugzone.Komende van Brugge is het momenteel veiligst om de Brugse Steenweg in te rijden rechtover de Sint-Jansdreef’, besluit de schepen.? (Ives Boone)