Eeklo is één van de 76 geselecteerde gemeenten die subsidie ontvangt voor de acties die het onderneemt inzake Duurzaam naar school. Met dit actieplan van de Vlaamse regering wil men zoveel mogelijk leerlingen uit het basisonderwijs met de fiets of te voet naar school laten gaan. Begin september 2008 werd een veilig schoolbegin gehouden met het ophangen van spandoeken 'veilig naar school', een extra katern Duurzaam naar school viel in elke Eeklose brievenbus en aan de schoolpoorten werden potloodborden geplaatst.
Een schoolbereikbaarheidskaart brengt de veilige routes in beeld, maar ook de minder veilige. Met behulp van deze kaart kunnen de leerlingen en ouders hun traject naar de school uitstippelen.
Mobiliteitsambtenaar Nicole Verbruggen: 'Het werd ook een positieve kaart. De goeie zaken zijn er ook op aangeduid. De echte negatie kleur rood werd vermeden omwille van de positieve inbreng.' Vanaf volgend schooljaar zal de schoolbereikbaarheidskaart worden gebruikt op de Eeklose basisscholen. 'De kaarten zullen worden gebruikt in de verkeerslessen, zo weten de leerlingen waar de knelpunten zitten.'(MW)