• Eeklo
12/11/2018

Naar aanleiding van het einde van WO I organiseert de Gezinsbond afd. Eeklo op zaterdag 17 november een event met talrijke evocaties van gebeurtenissen die zich in de stad hebben afgespeeld. Thema: “In Eecloosche velden”.

Een optocht start om 17 u. op de Markt met een spektakel. Duitse Ulanen te paard komen de bezetting van Eeklo afkondigen op de pui van het stadhuis. Daarna wandelt de stoet met fakkels naar de Koning Albertstraat waar op 4 locaties halt wordt gehouden voor de uitvoering van een evocatie. Tijdens de oorlog waren in die huizen ondermeer de Oude Kommandantur en het vroeger Kriegsgericht ondergebracht.
Daarna gaat de stoet verder met Schotse Pipers en drums, gevolgd door vaandeldragers, via de Tieltse steenweg naar de Kop van de vaart. Rond 18.40 uur vind daar een herdenking plaats voor de Eeklose gesneuvelden.
Hierna gaat de stoet naar de jachthaven met aankomst rond 19.15 uur.
Op het terrein van de jachthaven zullen vanaf 19.15 u. verschillende verenigingen diverse activiteiten (o.a. zendamateurs, veldkeuken, vertellingen, projecties) ontplooien in het kader van de eerste Wereldoorlog.
Rond 20.40 uur wordt THE LAST POST gespeeld. Vanaf 20.45 uur tot 22.00 uur is er een bevrijdingsfeest in de loods op de terreinen van de jachthaven.
Iedereen wordt gevraagd zich te kleden als in de tijd van toen en om kaarsen en fakkels mee te brengen naar de optocht. Langsheen het parcours worden de bewoners opgeroepen kaarsen voor ramen en deuren te plaatsen en de lichten te doven. Het parcours is toegankelijk voor buggy’s en rolwagens. Parkeren kan op en om de Tieltsesteenweg, vanwaar u gemakkelijk het event kunt verlaten. (Opgepast : start is op de Markt !)
Het event wordt mede mogelijk gemaakt door de deelname van verschillende Eeklose verenigingen, zowel voor de voorbereiding als tijdens het event. Een belangrijke partner is de Kunst Academie van Eeklo. Het event wordt ook ondersteund door de Stad Eeklo.
Info: zie het programma en een link naar de website van het evenement http://www.gezinsbondeeklo.be/InEeclooscheVelden.html.

(PDB)