De Eeklose gemeenteraad besliste vorige week om de Vrombautsput te kopen. Deze put, gelegen achter de huizen in de Vrombautstraat, is een belangrijk natuurgebied en een broedplaats voor vogels geworden. ’Het is wel niet de bedoeling dat dit ecologisch waardevol gebied drukbezocht wordt. Ook zwemmen of vissen blijft er verboden’, zegt schepen Rita De Coninck.

‘De Vrombautsput kende zijn ontstaan als zandwinningsput voor de aanleg van de nabijgelegen expresweg. Nadien werd er ook niet-schadelijk afval gestort. Door de tijd heen evolueerde deze plaats echter tot een belangrijk natuurontwikkelingsgebied’, weet schepen De Coninck. ‘Vele vogelsoorten strijken nu neer in het gebied om er te broeden en ook de plantengroei is er zeer interessant en waardevol. De kostprijs van deze site bedraagt iets meer dan 250.000 euro maar we hopen daarvan meer dan de helft te recupereren via subsidies. Er moet echter niet gevreesd worden dat bezoekers de rust van de dieren zullen verstoren. We wachten bijvoorbeeld tot in juni om de Vrombautsput open te stellen voor het publiek om het broedseizoen van de vogels niet te in de war te sturen. Ook vissen, bootje varen en zwemmen is verboden en de politie zal hierop dan ook