• Eeklo
27/04/2009

Filip Lecompte (Vlaams Belang) vroeg een duidelijk standpunt van de gemeenteraad over de mogelijke komst van een varkensstal in de Kruiskenstraat te Eeklo. Burgemeester Koen Loete (CD&V) kon hem vertellen dat er bij Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Van Mechelen beroep zal worden aangetekend tegen de toegekende bouwvergunning.

‘Een varkensstal op die locatie getuigt niet van goede ruimtelijke ordening, er zijn andere alternatieven voor de inplanting van landbouwbedrijven’, aldus Koen Loete. De gemeenteraad besliste daarop unaniem het schepencollege te steunen in zijn verzet.

Landbouwer Kurt Poppe uit de Bus wil op een perceel in de Kruiskenstraat een varkensstal voor 871 dieren bouwen.Ondanks een negatief advies van de stadsdiensten verleende de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen eerst een milieuvergunning en recent ook een bouwvergunning.

Er was daarom vorige week maandag veel volk afgezakt naar de Eeklose gemeenteraad. Het ‘Comité Eeklo Noord’, buurtbewoners uit de Vrombautstraat, Kriekmoerstraat, Graswijk en de Kruiskenstraat zelf, was namelijk massaal aanwezig op de maandelijkse raadszitting om te vernemen wat het stadsbestuur zou ondernemen tegen de mogelijke komst van het varkensbedrijf in de Kruiskenstraat.

De buurt vreest namelijk overlast en geurhinder. ’Het kan niet dat meer dan driehonderd gezinnen het slachtoffer zouden worden van de ongemakken die de komst van een varkensstal met zich zouden meebrengen. Anderzijds moet er een alternatieve oplossing komen voor de exploitant’, meende Filip Lecompte in zijn tussenkomst.

OPEN RUIMTE

Burgemeester Loete maakte duidelijk dat het schepencollege al twee jaar hetzelfde standpunt verdedigt in het dossier. ‘ De Kruiskenstraat is open gebied en daar de toelating verlenen om een varkensstal te bouwen gaat in tegen het ongeschonden karakter van dit open gebied. We zijn in beroep gegaan tegen het afleveren van een milieuvergunning bij de Raad van State. Deze procedure is lopende. Ondertussen leverde de deputatie tegen het advies van de stad in ook een bouwvergunning af.

In het schepencollege werd recent beslist ook hiertegen in beroep te gaan bij de bevoegde minister Van Mechelen. Wij menen dat er voldoende alternatieven zijn om nieuwe landbouwbedrijven in te planten. Een uitbreiding in de Bus is bijvoorbeeld wel mogelijk, dit in tegenstelling met wat de deputatie beweert. Ik vraag dan ook de steun van de gemeenteraad voor het standpunt van het schepencollege’, zo besloot Koen Loete. Hij kreeg bij de stemming nadien dan ook de steun van een voltallige gemeenteraad.