Eeklo doet mee aan de Aardig-Op-Weg-Week en aan de actie 'Verlucht de Stad'. Zoveel mogelijk inwoners overtuigen om zich te registreren als kandidaat-autodeler of carpooler, dat is het doel. Er hebben zich twintig steden ingeschreven voor deze wedstrijd. Nu is het aan de bewoners om hun steden te helpen door zich te registreren als autodeler of carpooler. Jeffrey Matthijs van Autopia gaf vorige dinsdag in het Administratief Centrum van Eeklo een infosessie. 'Samen rijden zorgt voor minder CO 2 uitstoot en een lagere verkeersintensiteit. Kortom, autodelen en carpoolen zijn een middel om mee te werken aan een leefbare buurt', zegt hij.

Jeffrey Matthijs legt uit: ' Bij autodelen maken meerdere personen om beurten gebruik van één of meerdere wagens. Het principe is dat je de auto gebruikt wanneer je hem nodig hebt. Wanneer de wagen stil staat, kan iemand anders hem gebruiken. Het gebruik van de wagen is dus losgekoppeld van het bezit ervan. Bij autodelen betaal je de kosten van je gebruik en een percentage van de andere kosten. Autodelen is dus kosten delen. Er zijn twee vormen van autodelen: ofwel maak je gebruik van deelwagens van de organisatie Cambio, ofwel organiseer je zelf een autodeelgroep. Onze organisatie Autopia helpt bij deze laatste vorm van autodelen door het verstrekken van informatie, het helpen zoeken naar andere geïnteresseerde autodelers en het maken van standaardcontracten.'

ECOLOGISCH
'Carpoolen is dan weer het samen rijden met minstens twee personen van en naar het werk of bijvoorbeeld ook naar de sportclub', gaat Jeffrey Matthijs verder. 'Samen rijden kan met twee of meerdere collega's maar ook met personen van buiten het bedrijf. Bovendien hoeft niet steeds het volledige traject gedeeld te worden. Ook op deze manier kan je een hoop kosten uitsparen. Bovendien is het nog gezellig ook. De organisatie Taxistop informeert individuen en organisaties over de mogelijkheden van carpooling. Er zijn niets dan voordelen aan zowel carpooling als autodelen: vooreerst het financieel gewin voor de deelnemende partijen, verder het sociaal contact en de sociale cohesie die verbeteren, er zijn minder wagens in omloop en dus is er ook veel minder CO 2 uitstoot', besluit Jeffrey Matthijs. Alle geïnteresseerde Eeklonaren kunnen zich laten registreren als carpooler of autodeler via de mobiliteitsambtenaar Nicole Verbruggen (telefoon 09/ 218 28 16) of via mobilteit@eeklo.be. In het kader van de actie 'Verlucht de Stad' staat er ook nog een 'Strapdag' (22 september) op het programma, waarbij schoolkinderen, ouders en leerkrachten zullen aangezet worden om die dag te voet of met de fiets naar school te komen.
Bijkomende info over autodelen: www.autodelen.net en www.cambio.be