• Bassevelde / Kaprijke
28/11/2021

In de loop van de maand januari start de provincie Oost-Vlaanderen eindelijk, na jaren van juridisch getouwtrek, met de werken aan het ontbrekende stuk fietspad over de oude spoorwegbedding tussen de Wautersstraat in Kaprijke en de dorpskern in Bassevelde. “Eindelijk fietsen tussen Eeklo en Zelzate” klinkt het. Het stuk is de missing link op een 20 kilometer lang traject dat het station van Eeklo verbindt met Zelzate. Het pad wordt vaak gebruikt door fietsende toeristen, schoolgaande kinderen of dagjesfietsers.
Tunnel onder Expresweg
De fietssnelweg wordt uitgevoerd in een driemeter brede asfaltverharding, zoals recent ook het deel op het grondgebied van Kaprijke werd gerealiseerd. De bermen krijgen een ecologische invulling. Aan de grens van de bebouwing in Bassevelde komt er ook een rustpunt. De kruispunten met Dorp in Bassevelde en de Wautersstraat in Kaprijke krijgen veilige oversteken. De fietssnelweg passeert ook enkele landbouwbedrijven. Deze kunnen blijven functioneren. Er worden voor het vee en de landbouwers oversteekplaatsen voorzien met veeroosters en voetgangerspoortjes. Om de oversteek met de expresweg Antwerpen-Kust te realiseren wordt een tunnel onder de snelweg aangelegd. De gemeente Kaprijke zal dit project trekken en startte hier reeds enkele weken terug de gesprekken met de aangelanden. Volgens lokale politici zouden deze onderhandelingen in een constructieve sfeer verlopen.
(LK)

De eindpunten van het bestaande fietspad liggen nu nog in de dorpskern van Bassevelde (foto houten staketsels ). (Foto: Emiel Tack)