• Maldegem

De tot nog toe verborgen plannen van de nieuwe Maldegemse coalitie:
 

De nieuwe coalitiepartners van Open VLD, N-VA en Merlaan lopen over van de plannen. Ze willen niet alleen véél doen. “We willen het ook ànders doen”, kondigen burgemeester Van Hullle en schepen Jason Van Landschoot, als afgevaardigden van de meerderheid, aan.
Om de kersverse burgemeester van Maldegem aan onze lezers voor te kunnen stellen kreeg Taptoe de kans om een drietal uur met hem - en schepen Jason Van Landschoot als invaller en sidekick - te spreken.
De exclusieve babbel levert onverwacht vuurwerk op. “Ik had bijna met politiek gekapt”, is maar één van de vele verrassende uitspraken van de burgervader die hij in ons bijzijn opbiecht.
De vele exclusieve en frisse plannen, ideeën en ambities lijken ons op het eerste gezicht onrealistisch en (te) hoog gegrepen. Ware het niet dat we deze Bart, als succesvolle (blauwe) ondernemer en visionair, al langer kennen. Na 18 jaar in de oppositie eindelijk in het bestuur. Dan vallen de ambities van een geroutineerd zakenman, de zeldzame keer dat een gemeentehuis zo’n man voor minstens 6 jaar onderdak verschaft, best niet te onderschatten.
Het wordt gaandeweg een typisch gesprek met een onderlegd organisator, een snelle beslisser, een ervaren teamplayer met aandacht voor het geheel en oog voor een zuinige knip op de portemonnee. Bovendien politiek handig genoeg om – vanuit zijn dagelijkse (boomkwekerij) business – ook voldoende ‘groen’ te denken…
Onze eindconclusie is: als dàt allemaal zou kunnen gerealiseerd worden in de volgende zes jaar, dan zal Maldegem er niet alleen helemaal anders uitzien, maar krijgt de bestuurdersploeg van Bart Van Hulle (53) gegarandeerd nóg eens zes jaar de zegen van een tevreden Maldegemse bevolking…

Tsunami

Zondag 14 oktober 2018 trof een politieke aardbeving Maldegem. Een tsunami spoelde de krappe meerderheid van CD&V (12 zetels) en Groen (2 zetels) weg uit het gemeentehuis. Groen behield zijn twee zetels, maar het was vooral de CD&V, al bijna anderhalve eeuw aan het bewind in Maldegem, die verschrompelde tot 7 zetels. Het met slaande deuren aangekondigde vertrek van uittredend burgemeester Marleen Van den Bussche – die met een eigen partij Merlaan naar de kiezer trok en meteen drie zetels haalde – was daar niet vreemd aan. Maar de grote triomfator was Open VLD met Bart Van Hulle. Die steeg van 4 naar 9 zetels. Ook persoonlijk: het meeste aantal voorkeurstemmen, van 707 in 2012 naar nu 2.646.
Van Hulle: “We hadden wel stiekem op winst gerekend, maar dat het meer dan een verdubbeling van het aantal zetels zou worden, liefst negen, neen, dat hadden we echt niet verwacht. We hebben zelfs een tiende zetel op een 40-tal stemmen na gemist.”
Jason Van Landschoot: “De overwinning zorgde dezelfde kiesavond al onmiddellijk voor zelden geziene emotionele taferelen. Sympathisanten en partijleden, onder wie veel 'oud-strijders” vielen in de ‘Old Vick’ elkaar emotioneel in de armen. Er was slechts nog één gemeente in Vlaanderen waar de Open VLD op 14 oktober zo'n sprong voorwaarts maakte: in het Aarschot van voorzitster Gwendolyn Rutten.”

Afspraken

Die negen zetels (op 27) leverden Bart Van Hulle meteen het initiatiefrecht op om coalitieonderhandelingen te starten. Amper enkele uren later was de deal rond.
Van Hulle: “Zes jaar lang met een partij als N-VA schouder aan schouder in de oppositie zitten, in 90% van de dossiers op dezelfde lijn, na elke gemeenteraad samen een pint gaan pakken, dat schept een band ! En ja, wij hadden met N-VA een afspraak om vooraf eerst met elkaar te praten. Zo’n vertrouwensband verbreek je dan niet op verkiezingsavond, ook al verloor de N-VA vier van haar negen zetels. Maar we stelden ook vast dat een meerderheid van 14 ( 9+5) op 27 zetels gevaarlijk nipt blijft en moeilijk werkbaar. Dat had de coalitie van CD&V en Groen (samen ook 14 op 27) zes jaar lang bewezen. Telkens er moest gestemd worden, zat de hele CD&V bang naar Groen-schepen Erwin Goethals te kijken. Hij beschikte blijkbaar over een soort vetorecht in de meerderheid en ging al die tijd bij de bevolking door voor de échte burgemeester. Er moest voor ons dus nog een partij extra bijkomen en het programma van Merlaan bleek ons vrij rechts en compatibel met het onze. Zo zijn we zeer vlug tot een akkoord gekomen en hadden we een comfortabele meerderheid van 17 op 27 zetels samen.”
Taptoe: Tot groot ongenoegen van een nagelbijtende Valerie Taeldeman die ook op een seintje zat te wachten…?
Van Hulle: “Ja, voor een deel. Er was die verkiezingszondag al contact geweest tussen onze Open VLD en haar CD&V. Lijsttrekker Valerie Taeldeman had mij 's middag al gebeld met de vraag of we konden praten. Ik heb toen heel rechtuit geantwoord: 'Misschien wel, misschien niet'. Maar ik heb haar niks beloofd. Dat kon ik toen ook nog niet, gezien onze belofte aan NV-A.”

Sociaal

Voor hun verpletterende verkiezingsoverwinning zien Bart Van Hulle en schepen Jason Van Landschoot verschillende redenen. Op de eerste plaats de terugbetaling van in totaal 620.000 € bedrijfsbelasting, die Van Hulle na een jarenlange procedureslag afdwong en die de Maldegemse ondernemingen ten onrechte betaalden voor 2014.
Van Hulle: “1.000 Maldegemse bedrijven konden gemiddeld 600 euro terugkrijgen uit de gemeentekas en dan waren er nog een duizendtal die - één voor één - de moeite deden om hun 20 tot 90 euro ook terug te krijgen. Maar we willen ook een sociale partij zijn. De strijd tegen armoede en eenzaamheid in onze gemeente vinden we even belangrijk. Wat ze doen in Knokke bijvoorbeeld vind ik schitterend. Daar bellen ze alleenstaanden op en aan de stem van die mensen horen ze al of er iets scheelt en of er best iets ondernomen wordt. Dat hoeft niet veel te kosten. Maar de strijd tegen eenzaamheid is ook mensen samenbrengen. Zo worden er in Maldegem elk jaar 345 manifestaties aangevraagd of één per dag. Wie doet beter? Dat juich ik toe want ook dat verdrijft de eenzaamheid.”

Time Management

Tussen 14 oktober en vandaag was Bart Van Hulle vooral druk in de weer om zich voor te bereiden op het tijdverslindende burgemeestersambt. “Ik kreeg van de politie alleen al zo'n 400 pagina’s binnen over mijn toekomstige taak. En elke week heb je schepencollege, een bijeenkomst met het managementteam en de wekelijkse vergadering met politie en brandweer. Dat is al twee dagen werk en dan heb je nog geen enkele inwoner gezien of gesproken. Dus voel ik mij verplicht om een zitdag te gaan houden.”
Ook in de boomkwekerij, een familiebedrijf dat al zeven generaties lang, sinds 1792, zijn wortels heeft in Maldegem, heeft Bart met zijn broer en personeel inmiddels afspraken gemaakt.
 “Op zo'n 100 hectaren kweken we bomen en het is vooral mijn broer die zich bezighoudt met de productie. Die jonge plantjes verkopen we dan in heel Europa, vooral voor projecten waar ze dienen als vervanging voor bossen die door de vervuiling kapot zijn gegaan. We hebben zo'n 12 mensen vast in dienst en nog een 20-tal interimkrachten. Ikzelf doe de verkoop, en omdat dit veel reizen meebrengt heb ik de voorbije weken mijn taak naar twee vaste medewerkers gedelegeerd. Ik ben de voorbije maanden eigenlijk vooral bezig geweest met tijd maken binnen mijn bedrijf voor deze voltijdse job.”

Respect voor oppositie

Zes jaar oppositie, en zelfs 18 jaar voor Jason Van Landschoot, die hiermee ooit zijn vader Adriaan nadeed, hebben hun sporen nagelaten.
Van Landschoot (zucht): “Hoe ze mij al die jaren behandeld hebben... Ik ga hen echt niet hetzelfde aandoen.”
Van Hulle: (vult aan): “Ik ook niet. Moest ik weer in de oppositie zijn beland, ik had ermee gekapt! Echt waar. Niks kunt ge doen vanuit de oppositie. De vorige meerderheid was totaal respectloos. Ze zitten u uit te lachen in  de gemeenteraad en doen niet eens de moeite om te luisteren als ge iets zegt. Neen, wij zullen het anders doen. We zijn niet rancuneus en ook niet naïef, maar we gaan het toch proberen, omdat we ervan overtuigd zijn dat ook de oppositie goede ideeën kan hebben. Al op de eerste gemeenteraad van eind januari zullen we alle partijen uitnodigen om mee te schrijven aan het beleidsplan voor de komende zes jaar, dat we in juni willen voorstellen. Uiteraard schrijven vooral de schepenen daar aan mee, maar als een andere partij een goed idee heeft, dan zullen we dat meenemen. Waarom ook niet? Alleen als het zo'n ‘donkergroen’ idee is, zal dat moeilijker liggen (lacht). Ik hoop dat onze collega’s van de CD&V zich daar goed bij voelen. Dat is toch een beleidspartij. Wijzelf hebben van hen nooit diezelfde kans gekregen”.

Toch ook groen

Ook hun visie op de financiële kant van de plannen lijkt bij de nieuwe meerderheid al redelijk concreet.
Van Hulle: “We zullen niet àlles omkeren, maar wel minstens tegen het licht houden en kijken of het niet anders of beter kan. Bijvoorbeeld de 4 miljoen euro die het OCMW ons elk jaar kost. Kan het niet met minder? En als het dan toch vier miljoen moet zijn, kan het dan niet efficiënter besteed worden? Idem voor de paar duizend euro die we betalen aan streekinitiatieven. Vroeger kregen we als argument: 'We doen dat al jaren'. Of: 'De andere gemeenten doen het ook'. Bij ons zal voortaan de regel zijn: wat hebben we er als gemeente aan? ”
Van Landschoot : “Zo zal ik als schepen van openbare werken ook alle geplande infrastructuurwerken doorlichten. Ik erf dit departement van voormalig Groen-schepen Erwin Goethals. Zijn die werken nog altijd nodig? Moet het niet anders? Zuiniger? Ik wil gewoon alles in vraag stellen. Op het vlak van vergrijzingsgraad zit Maldegem hoger dan vergelijkbare Vlaamse gemeenten. We willen werk maken van aangepaste woningen voor ouder wordende mensen.”
Taptoe: Staan er nog meer bouwinitiatieven op de agenda?
Van Hulle: “Hoe groot is een gemiddelde bouwkavel nu? Zo'n 400 tot 500 vierkante meter ? Wel, wij willen weer kavels aanbieden van 800 tot 1.000 vierkante meter ! We weten dat dit ingaat tegen de ideeën achter de betonstop en de opvattingen van de Vlaamse bouwmeester en bevoegd minister Schauvliege, maar toch willen we dat persé doen. Want ook daar is behoefte aan. Met 100 kavels van 1.000 vierkante meter zullen we de groene ruimte heus wel geen genadeslag toebrengen. Twintig jaar geleden waren er in Maldegem 300 boeren, nu 120. De landbouwfunctie is geen echte prioriteit voor ons, maar bij de aanleg van groenzones willen we respect opbrengen voor werk en eigendom. Als we moeten kiezen, kiezen we de kant van de landbouwer. We gaan voor meer groen zorgen, maar het mag geen pijn doen. Het hoeven niet meteen ‘hectaren’ groen te zijn. Maar via gevelbeplanting, groen langs wegen en het beplanten van kleinere stukjes grond, waar anders toch niks mee gebeurt, kan je ook al veel realiseren. Maar de landbouwers blijven een soort voorgebruiksrecht hebben.”
Taptoe: En wat met industriegrond?
Van Landschoot: “We hopen dat Veneco binnen nu en twee jaar begint met een uitbreiding van het Maldegemse industrieterrein van zo'n 20 hectare, zeg maar het laatste stuk van het vroegere Vliegveld. De toegang zou komen waar vroeger de bekende nachtbar Misty was, nu in de buurt van het bedrijf Aquatropic langs de Staatsbaan. En dan denken we voor jaren goed te zitten. Er is nog wat ruimte op het huidige industrieterrein en daar wordt ook aan vernieuwbouw gedaan: vervanging van bestaande industriegebouwen door nieuwe”.

Treinverbinding

Taptoe: Wat zijn de plannen in verband met bereikbaarheid en mobiliteit?
Van Landschoot: Een beetje een verregaande uitdaging. Wij willen werk maken van een snelle busverbinding naar Aalter, zodat inwoners daar vlotter de trein kunnen nemen, in afwachting van... “
“… onze eigen treinverbinding via Eeklo naar Gent”, verrast Van Hulle.
“Ik wil aan het dossier van zo’n nieuwe treinverbinding over Eeklo naar Gent zélf of iemand anders tien uur per week laten werken, zo erg noodzakelijk vind ik dat! Weet je welke moeilijkheden en tijdsverlies de vele pendelende inwoners dagelijks ondervinden om bijvoorbeeld maar in Gent (o.m. scholen) of in Brussel te geraken voor hun werk?  Ik ga daar echt voor gaan, ook al maak ik mij daarover weinig illusies: dat krijg je misschien wel niet in 12 jaar geklaard. Maar als je gaat voor zo'n treinverbinding, dan moet je dat plan ook niet hypothekeren door een fietsautostrade langs het bestaande spoor te leggen, iets dat je als gemeente bijna voor niks krijgt. Ik droom ook van een spoorverbinding tot in Brugge, maar blijkbaar is volgens Jason vanaf Assebroek alles volgebouwd, zodat dat niet realistisch meer is. “
Taptoe: En wat dan met het Stoomcentrum, waar Jason tot voor enkele jaren een hoofdrol speelde en het bestaande spoor naar Eeklo al gebruikt voor hun museumlijn?
Van Hulle: “Dat zien we nog wel. Ik hoor dat ze nog wel wat mogelijkheden hebben langs de andere kant, richting Brugge…”.
Taptoe: Ook een volwaardige op- en afrit op de A11, zoals de expresweg tussen Antwerpen en Zeebrugge zal heten, is een van uw stiekeme persoonlijke wensdromen?
Van Hulle: “Klopt ! Dat is volgens mij echt cruciaal voor Maldegem. Hoe wil je anders dat mensen op weg naar of op terugweg van de Kust hier afrijden, om te komen winkelen of een spaghetti te eten bijvoorbeeld, ik zeg maar wat? Nu, als burgemeester heb je daar weinig over te zeggen, je kan alleen druk blijven uitoefenen op Wegen en Verkeer om van de kleinste kans toch iets te maken”.
Taptoe: Ook de mobiliteit in het centrum van Maldegem wil de nieuwe ploeg (her)aanpakken?
Van Hulle: “Het is een illusie te denken dat er op een dag geen auto's meer zullen zijn. Het zullen andere zijn, maar de mensen zullen ze nog altijd gebruiken, om ermee ook naar ons centrum te komen. We moeten bovendien vooral intern bereikbaar blijven voor auto's. En waar raak je die auto's dan kwijt? Wij willen een ondergrondse parking aanleggen. Alleen weet ik niet of Maldegem hem zelf moet betalen dan wel gespecialiseerde firma’s uit de privé-sector”.
Taptoe: Je doet mij denken aan Trump met zijn Mexicaanse muur…(algemeen gelach)

Fusie

Taptoe: En wat met de fusieplannen? De vorige meerderheid liet de avances van de Eeklose (ex-)burgemeester Koen Loete aan zich voorbijgaan…
Van Hulle: “Ik denk dat vooral Groen toen niet zo fusie-minded was. Maar met wie dan wel in de toekomst? Als je het aan mij vraagt, graag met Knokke dan. Bij nader inzien was Knesselare de ideale fusiepartner voor ons geweest, maar Pieter De Crem – ere wie ere toekomt – was ons te snel af. Ik vind die De Crem trouwens de meest liberale burgemeester van het hele Meetjesland, maar dit geheel terzijde. Met Damme vind ik niet zo'n goede zaak. Onze gemeenten zijn te verschillend. Maldegem is vrij compact, Damme veel verder uiteen gelegen. Daarom ook zou Knokke veel beter bij ons passen. Trouwens, we hebben nu zo'n 23.550 inwoners, terwijl de hogere overheid maar aan fusies denkt voor gemeenten die kleiner zijn dan 25.000. A la limite denk ik dat we met al onze bouwplannen die 1.450 nieuwe inwoners er op eigen kracht wel zullen bij krijgen (knipoogt)”.

Piet De Baets