Schepen Dirk Van de Velde (CD&V) onderzoekt op welke manier de fietsenstalling aan het station van Eeklo beter beveiligd kan worden. Er komt wellicht ook een verhuurdienst voor fietsen aan de Sporthal. ' Er moet zeker op korte termijn extra bewaking aan die fietsparking komen. We moeten wel nog bekijken hoe we dat precies zullen realiseren', zegt Dirk Van de Velde.

Christophe De Waele (Open VLD) wilde in de gemeenteraadszitting van mei weten wat het schepencollege zou ondernemen tegen de fietsdiefstallen en het vandalisme op de fietsparking naast het station.
'Nu de betalende zone werd uitgebreid en er ook een blauwe zone bijkwam, hebben veel mensen die de trein nemen een probleem om hun wagen in de buurt van het station te parkeren. In afwachting van een grote parking zou het goed zijn dat de stad in samenwerking met de NMBS een overdekte en bewaakte fietsparking voorziet zodat meer mensen met de fiets naar het station kunnen komen in plaats van met de auto.
'Dit zou de mobiliteit in Eeklo ten goede komen. Aanvullend aan die bewaakte fietsenstalling zou het ook wenselijk zijn dat er een verhuurdienst van fietsen wordt opgestart. Deze twee maatregelen kunnen misschien een oplossing bieden voor de vele fietsdiefstallen en het vandalisme aan het station', meende Christophe De Waele.

PLOOIFIETSEN
Dirk Van de Velde bevestigt dat hij iets wil doen aan het probleem. 'Wat Christophe De Waele in de gemeenteraad voorstelde zijn elementen die in de officiële nota zaten van de parkeercommissie. Het zijn dus niet zijn voorstellen maar wel voorstellen die werden voorgelegd ter bespreking van de parkeercommissie, waarop alle fracties van de gemeenteraad werden uitgenodigd. Wat de fietsenstalling betreft zal er, gelet op de diefstallen, toch best extra beveiliging bijkomen. Dit moet op relatief korte termijn haalbaar zijn. Onder welke vorm zal nog bekeken worden. Fietsverhuur zouden we dan weer kunnen organiseren aan de Sporthal, onder andere met fietsen die niet werden opgehaald bij de politiediensten. Plooifietsen zijn ook een idee, maar niet noodzakelijk aan het station. Ook daar zou kunnen gewerkt worden met herkenbare stadsfietsen. Voor het herstel van de fietsen kunnen we dan een samenwerking met de plaatselijke fietshandelaars uitwerken.'