• Sint-Laureins
23/05/2021

Tijdens de gemeenteraad van maart jongsteleden lanceerde het gemeentebestuur het project ‘padel’. Om het project te realiseren, deed de gemeente Sint-Laureins een beroep op lokale verenigingen.
Zij konden zich kandidaat stellen om de bouw en de uitbating van een padel accommodatie op zich te nemen. De gunning werd ondertussen toegewezen aan FC Goalgetters Sint-Laureins, enige indiener van een voorstel.
“Het gemeentebestuur wil het bestaande aanbod van sportmogelijkheden in de gemeente verder uitbreiden voor zowel jong als oud” zegt sportschepen Carlos Bonamie. Padel past perfect in dit plaatje. De sport zit in de lift en ook de inwoners van de gemeente zijn vragende partij. Voor de realisatie deden we een beroep op de lokale verenigingen. De gemeente zal een erfpachtrecht van 20 jaar toekennen aan de vereniging zonder hiervoor een financiële vergoeding te vragen. Daar tegenover staat dat de vereniging zowel instaat voor de investering als de exploitatie, uitbating en onderhoud van de padel-terreinen.” Verenigingen hadden de tijd tot 20 april om een dossier in te dienen. FC Goalgetters was de enige vereniging die een dossier heeft ingediend. De club maakt zich sterk dat beide padelterreinen op 1 september van dit jaar aan Singelken in gebruik zullen kunnen genomen worden. Naast twee terreinen komt er een mobile sanitair blok en kleedkamer.
(Foto: SAS)