• Sijsele
17/01/2021
Vorige week werden de plaatsen bekend gemaakt waar de inwoners van het Meetjesland hun covid-spuitje kunnen halen. Er kwam heel wat (politiek) getouwtrek tussen de burgemeesters aan te pas en uiteindelijk viel de keuze op Aalter, Zomergem, Ertvelde en het West-Vlaamse Sijsele. Vooral in Eeklo zorgde dat voor nogal wat protest uit diverse hoeken, omdat de grootste stad van het Meetjesland - met een streekziekenhuis en een verpleger-burgemeester aan het hoofd - over geen eigen vaccinatiecentrum zal beschikken. Opgeteld zullen meer dan vijftigduizend Meetjeslanders (uit 3 gemeenten) zich moeten laten inenten in een oud ziekenhuis net over de Oostvlaamse provinciegrens ! (Vooral) Eeklo stond erbij en keek ernaar… Snelle De Crem Vanuit de Vlaamse overheid kwam de richtlijn dat er per zogenaamde ‘eerstelijnszone’ maximum twee vaccinatiecentra konden worden ingericht. De burgemeesters hadden dus een beperkte speelruimte om onderling overeen te komen. Er bleek ook al vlug dat burgemeester De Crem (CD&V) zijn collega’s in snelheid pakte door aan te kondigen dat hij eraan hield om in zijn eigen gemeente een vaccinatiecentrum te kunnen openen. Aalter heeft dan ook een zware voet in het Vlaamse huis, waar minister-collega Beke de gezondheidslakens uitdeelt. De Crem kreeg zijn zin en de inwoners van Aalter, Knesselare en Ursel zullen terecht kunnen in het Aalterse Sportpark. Volgens hun ambitieuze burgemeester zullen ze zelfs allemaal “binnen de 72 uur gevaccineerd zijn.” Politiek gelobby Onmiddellijk daarna maakte Bart Van Hulle (Open VLD), burgemeester in Maldegem, bekend dat zijn inwoners hun vaccin zullen kunnen halen in de gebouwen van het voormalig ziekenhuis in Sijsele (foto), enkele honderden meters over de provinciegrens. “De locatie is professioneel uitgerust, gemakkelijk bereikbaar en vlot toegankelijk”, liet Van Hulle weten. Echter is Sijsele wel wat strijdig met de ‘principes’ die de Vlaamse Regering zo royaal had rondgestrooid: deze van nabijheid/bereikbaarheid/comfort voor de inwoners én een vaccinatieplaats binnen dezelfde eerstelijnszone. Dit blijkt een comporomis met burgemeester Coens uit Damme (nationaal voorzitter CD&V), “na wat (politiek) overleg in Brussel”. Ook de burgervader van Sint-Laureins, Franki Van de Moere (Samen), kon zich vinden in die keuze en sloot zich hierbij aan. Lievegem ging dan weer solo: alle inwoners kunnen binnenkort voor een prik terecht in Sporthal Den Boer te Zomergem. Hevige kritiek in Eeklo Verrassender nieuws nadien was wel dat alle in aanmerking komende Eeklonaars (16.000 ?) massaal naar het West-Vlaamse Sijsele zullen opgeroepen worden. Dat de hoofdstad van het Meetjesland over geen eigen vaccinatiecentrum kan beschikken wordt door sommigen daar als een kaakslag ervaren. Vooral het feit dat de Eeklose bevolking (22.000) voor 35% uit 60-plussers bestaat en minder mobiele mensen met een fysische beperking, voor wie de verplaatsing naar Sijsele (18 km) niet zo evident is, wordt ingeroepen. Burgemeester Luc Van de Velde (SMS), die heel oorspronkelijk nog de Eeklose Sporthal in het hoofd had, nam nadien een bocht door te stellen dat een vaccinatiecentrum in de evenementenhal niet voor de hand lag.“ Hij had een punt: volgens de overheid moet het vaccinatiecentrum voorlopig al minstens tot 31 oktober 2021 operationeel blijven. “Dat wilden we onze sportclubs niet aandoen”, verdedigt de burgemeester zijn stelling. “En het voormalige ziekenhuis in Sijsele is groot, vlot bereikbaar en het heeft een grote parking. Bovendien staat het leeg. Dat laatste is geen onbelangrijk detail”, aldus Vandevelde. Toch blijft de kritiek in Eeklo hevig. Niet alleen vanuit de oppositie (NV-A: “Eeklonaars met de billen bloot in Sijsele, niet in Eeklo…”), maar ook schepen Christophe De Waele (Open VLD) is snoeihard voor zijn eigen bestuur. “Ik had meer ambitie verwacht voor een stad van 21.000 inwoners”, klinkt het bitter. 50 km voor Kaprijkenaren Maar ook buiten Eeklo klinkt kritiek. Kaprijke (Lembeke, Bentille) rekende op Eeklo, nu hun inwoners meer dan 50 km moeten rijden grotendeels langs een bijna-autostrade naar Ertvelde voor 2 vaccinaties. Onder meer het ‘Regionaal Platform Ouderenparticipatie Meetjesland’ verbergt in een persnota frustaties niet en luidt de alarmbel voor hun senioren. Enkele citaten: “De inwoners van Kaprijke, Evergem en Assenede moeten naar Ertvelde. Daar komt in sporthal Hoge Wal een vaccinatiecentrum. Ook de Zelzatenaren kunnen daar terecht. Het is nochtans algemeen geweten dat het openbaar vervoer in onze regio alles behalve goed is. Overvolle bussen, geen comfort in de bus en aan de haltes. Geen aangepaste opstapplaatsen voor mensen met een rollator, rolwagen, enz… Weinig busverbindingen = lange verplaatsingsduur voor een inenting die quasi 1 minuut duurt. “Het is bovendien ongelooflijk dat men de minder mobiele senior uit het Meetjesland de bus zou doen nemen naar Sijsele. Een verplaatsing die rap 2 uur in beslag zal nemen voor een injectie van 1 minuut. In Sijsele kan men bovendien niets meer doen tijdens het wachten op de bus terug. Er zijn zelfs geen handelszaken in de buurt. Wij vrezen dat hierdoor heel wat senioren zullen afhaken om gevaccineerd te worden.” Tussenoplossing ? Intussen wordt volop gedacht aan een oplossing voor de minder mobielen. Mobiele vaccinatieteams zouden worden opgericht voor mensen die om medische redenen zich niet kunnen verplaatsen naar het vaccinatiecentrum. De criteria hiervoor worden door de overheid vastgelegd. Ook een aantal huisartsen boden ondertussen hun diensten aan om plaatselijk de vaccinatie-operatie te helpen ondersteunen. In Eeklo staat o.m.de kerk van het Oostveld bijvoorbeeld leeg… Wie straks een oproepingsbrief krijgt mag vooral niet vergeten zich te registreren ! Meer info? Ga naar de website: laatjevaccineren.be. (Ives Boone/Piet De Baets)