Vorige week raakte bekend dat het gemeentebestuur van Maldegem de toelage aan het Streekplatform Meetjesland opschort. Ook Aalter dreigt met halvering van de toelage. Dit als protest tegen de overvloed aan regionale organisaties die beroep doen op gemeentelijke fondsen. Koen Loete, burgemeester van Eeklo en voorzitter van Resoc roept daarom op om na te denken over efficiënte samenwerking in en tussen verschillende regio ‘s.

‘Het is nu het ogenblik om hier een debat over op gang te brengen’, meent Koen Loete. ‘Tegen 2015 moeten onze regio’s met andere regio’s uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie samenwerken, zo niet zullen er geen miljoenensubsidies vanuit de EU meer voor onze streek te krijgen zijn. Hiervoor is dus een sterk professioneel orgaan nodig, maar ook een voldoende aantal inwoners per regio om deze uitwisseling mogelijk te maken. Daarom moeten we nu eerst zorgen voor een samenwerkingsverband met andere delen van Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zuidwest Nederland en dit tegen 2013. Alle betrokken partijen in de regio zullen daarom eerstdaags gehoord worden en het is de bedoeling om tegen 5 februari 2011 een synthesenota te presenteren. We moeten ons voor de ontwikkeling van het Meetjesland en de Leiestreek vooral focussen op drie pijlers: voeding, gezondheid en beweging’, aldus nog de Eeklose burgemeester.